Den gemensamma gymnasieregionen

Genom den gemensamma gymnasieregionen vill vi erbjuda Stockholmsregionens elever utbildning av hög kvalitet med fokus på fritt val, ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Gyrapport 2024

Gymnasiebehovsrapporten

Här hittar du den tionde upplagan av gymnasiebehovsrapporten - rapporten som varje år sammanfattar läget i landets största gymnasieregion. Nytt för 2024 är att den även innehåller en redovisning av gymnasiala yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.

Läs 2024 års upplaga av gymnasiebehovsrapporten här.

Två flickor tittar på varandra under ett samtal utomhus, den ena skrattar.

Elevenkäter årskurs 3

Varje år genomförs en enkätundersökning bland elever i år 3 på gymnasieskolans nationella program inom Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun. Här kan du som ska välja gymnasieutbildning se och jämföra resultatet av vad gymnasieeleverna tycker om sin utbildning. 

Ta del av enkätsvaren på Gymnasieantagningens webbplats

Visa cookie-information