Uppdrag 2019–2022:

 • Utveckla regional vuxenutbildningen enligt Genomförandeplanen 2018-2020.
 • Utveckla samarbetet kommuner/Af/utbildningsanordnare för att nå/kompetenshöja grupper långt från arbetsmarknaden.
 • Öka möjligheterna för vidareutbildning för att möta behovet av omskolning.
 • Utveckla fler möjligheter att kombinera svenskstudier med yrkesutbildning eller validering för att underlätta och korta vägen in på arbetsmarknaden för utrikes födda.
 • Förbättra samarbetet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen där kommunernas språkutbildningar kan kombineras med arbetsförmedlingens arbetsmarknadsinsatser.
 • Ta fram gemensamma analyser av näringslivets efterfrågan, ökar tillgången till utbildningsutbudet för eleverna i länet och följer upp kvaliteten.
 • Stärka kommunernas förmåga att möta en vikande konjunktur och risk för ökad arbetslöshet.

Prioriterade frågor 2022:

 • Följa utvecklingen av Arbetsförmedlingens reformering och hur samverkan med kommunerna kan stärkas.
 • Undersöka förutsättningarna för att skapa en regional genomförandeplan (RÖK) mellan arbetsförmedlingen och länets kommuner.
 • Stötta kommunerna i samverkansarbeten för att förhindra digitalt utanförskap.
 • Ta fram förslag på ny överenskommelse om regional samverkan gällande vuxenutbildning.
 • Delta i och följa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag kring kompetensförsörjning i syfte att stärka dialog och samklang i agerandet utifrån kommunernas behov och ansvarsområde.

 

Deltagare:

Kerstin Berglund, Botkyrka kommun
Lina Rönnerblad tf, Danderyds kommun
Jan Korell, Ekerö kommun
Ingrid Alegren, Haninge kommun
Anette Berggren, Haninge kommun
Frida Plym Forshell, Huddinge kommun
Carina Karlsson, Järfälla kommun
Anna Skagersten, Lidingö stad
Veronica Grimheden Myhrström, Nacka kommun
Silvija Mujakovic, Norrtälje kommun
Knut Nygaard, Norrtälje kommun 
Ing-Marie Bengtsson, Nykvarns kommun
Marianne Lundin Lagestam, Nynäshamns kommun
Karin Nordenmalm, Salems kommun
Mikael Brant-Lundin, Sigtuna kommun
Fredrik Lind, Sollentuna kommun
Katarina Påhlman, Solna stad
Karina Uddén, Stockholms stad
Fredrik Ekdahl, Sundbybergs stad
Sofia Lidén, Södertälje kommun
Anna-Lena Engstedt, Tyresö kommun
Lisa Lönegård, Tyresö kommun 
Peer Weding, Täby kommun
Agneta von Schoting, Upplands-Bro kommun
Mikael Kampner, Upplands Väsby kommun
Emelie Hallin, Vallentuna kommun
Lorentz Ogebjer, Vaxholms stad
Monica Lalander, Vaxholms stad
Marcus Nybom, Värmdö kommun
Magnus Knutsson, Österåkers kommun

8
mar
onsdag 08 mar 2023, kl. 13.00–16.00
10
maj
onsdag 10 maj 2023, kl. 13.00–16.00
13
sep
onsdag 13 sep 2023, kl. 13.00–16.00
29
nov
onsdag 29 nov 2023, kl. 13.00–16.00
Visa alla kalenderhändelser
Personalbild David Norman
David Norman

Processledare

Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare

Personalbild Joel Andersson
Joel Andersson

Uppdragssekreterare

Visa cookie-information