Storsthlm Logo New Regionstockholm Logo New

Barn och ungas hälsa

Samrådsgruppen Barns och ungas hälsa är en av fem samrådsgrupper som har bildats för samverkan på länsövergripande nivå mellan kommunerna och Region Stockholm. Samrådsgrupperna ansvarar för att inom sina sakområden ha relevant koppling till delregional och lokal nivå.

Representanter från kommun

Stefan Heinebäck, chef för vård och omsorg och socialtjänst i Lidingö stad (ordförande) 

Annika Rådström, chef för socialkontoret i Södertälje kommun 

Linda Ekstrand, chef för utbildningskontoret i Sollentuna kommun 

Elisabet Schultz, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun 

Anette Burman, chef för avdelningen för stöd kring lärande och hälsa i Stockholms stad 

Katarina Munier, chef för kompetenscenter barn och unga i Stockholms stad  

Lena Moseley, chef för avdelningen barn och unga i Sollentuna kommun 

Josefin Bernhardsson, forskningsledare, fil. dr i sociologi på FoU Nordost    

Representanter från Region Stockholm

Sofia Ekmark-Sergel, överläkare på Sachsska barnsjukhuset Nackamottagningen, Region Stockholm  

Anna Gillberg Gustavsson, sektionschef för Habilitering och hälsa, Region Stockholm  

Erik I Gustavsson, verksamhetschef för Ungdomsmottagningar, Region Stockholm  

Maria Berner, verksamhetschef på BVC Norra länet, Region Stockholm  

Peter Ericson, BUP Stockholm, sektionschef på BUP, Region Stockholm   

Maria Hjalmarsson, närsjukvårdschef SLSO, Region Stockholm   

Linda Ghebremariam, tandläkare på Folktandvården, Region Stockholm    

Helena von Schewen, sektionschef för Maria Ungdom, Region Stockholm    

Nina Thomsen, psykolog på Södersjukhuset, Region Stockholm    

Representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm 

Anna-Maria Eriksdotter, avtalsansvarig på enheten för barn, kvinnor och unga, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm  

Caroline Thorsén, avtalsansvarig på enheten för barn, kvinnor och unga, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm 

Petra Eriksson, avtalsansvarig på enheten för rehabilitering, habilitering,försäkringsmedicin och hjälpmedel, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm   

Andrea Friedl, handläggare på enheten för Hälsoutveckling, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm 

Gunilla Benner Forsberg, VIS processledning, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm 

Maria Andersson, enhetschef för Psykiatri och samverkan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm 

Gemensamma representanter

Camilla Gustavsson, avdelningschef på Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Representanter från Storsthlm 

Johanna Ström, processledare på Storsthlm med ansvar för utbildningsfrågor 

Tina Trygg, processledare på Storsthlm med ansvar för socialtjänstfrågor barn och unga (sekreterare) 

Kontaktpersoner

Tina Trygg, Storsthlm, e-post: tina.trygg@storsthlm.se

Gunilla Benner Forsberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, e-post: gunilla.benner-forsberg@sll.se 

Visa cookie-information