Yttranden och skrivelser

Vi samlar och stärker kommunernas röst i prioriterade frågor som gemensamt påverkar oss. Särskilt viktigt är att påverka stora nationella och regionala processer för att skapa bra förutsättningar för Stockholmsregionens fortsatta utveckling. Storsthlm företräder länets kommuner i de regionala och nationella sammanhang där det ger bättre resultat än att varje kommun deltar var för sig. På den här sidan har vi samlat de yttranden och skrivelser som Storsthlms styrelse fattat beslut om.

Yttrande

Ett yttrande är ett uttalande från Storsthlms styrelse som svar på en remiss skickad till Storsthlm. En remiss kan till exempel vara ett utredningsförslag från regeringen, statliga myndigheter eller andra organisationer som de vill få synpunkter på innan beslut fattas.

Skrivelse

Storsthlm kan, på eget initiativ, formulera en skrivelse för att uppmärksamma till exempel regeringen, statliga myndigheter eller andra organisationer om hur Storsthlm ser på en viss fråga.

Här finns handlingarna till varje yttrande i sin helhet.  

Yttranden och skrivelser 2024

Yttranden 2023

Yttranden 2022

Yttranden 2021

Visa cookie-information