Yttranden och skrivelser

Här samlas yttranden och skrivelser som Storsthlms styrelse fattat beslut om.

Yttrande

Ett yttrande är ett uttalande från Storsthlms styrelse som svar på en remiss skickad till Storsthlm. En remiss kan till exempel vara ett utredningsförslag från regeringen, statliga myndigheter eller andra organisationer som de vill få synpunkter på innan beslut fattas.

Skrivelse

Storsthlm kan, på eget initiativ, formulera en skrivelse för att uppmärksamma till exempel regeringen, statliga myndigheter eller andra organisationer om hur Storsthlm ser på en viss fråga.

Här finns handlingarna till varje yttrande i sin helhet.  

Yttranden 2022

Yttranden 2021

Visa cookie-information