Trafikverkets delrapport och slutrapport om Beredskapsflygplatser för samhällsvikt, yttrande

YTTRANDE UT
2022-03-10

Regeringskansliet

Rapport om beredskapsflygplatser för samhällsviktiga flygtransporter

Storsthlm är remissinstans och lämnar synpunkter på remissen utifrån Storsthlms roll som samverkansorganisation för Stockholms läns kommuner.

Sammanfattning av Storsthlms synpunkter

  • Storsthlm ser positivt på att Skavsta flygplats av Trafikverket föreslås bli en ny beredskapsflygplats.
  • Skavsta flygplats skulle bli ett värdefullt komplement som beredskapsflygplats till Arlanda flygplats.

Beskrivning av synpunkterna

Storsthlm ser positivt på att Skavsta flygplats av Trafikverket föreslås bli en ny beredskapsflygplats. Stockholmsregionen är starkt expansiv med ett stort invånarantal och flera tätbefolkade kommuner. Samtidigt är länet Sveriges tredje största landsbygdslän vilket innebär att geografiska utmaningarna kan vara väl så stora i beredskapssituationer.

Skavsta skulle bli ett värdefullt komplement till Arlanda som redan är en beredskapsflygplats då det förstärker beredskapen av samhällsviktiga verksamheters behov i särskilt de södra länsdelarna.

Visa cookie-information