Valberedning & valnämnd

Valberedningen och valnämnden utses av förbundsmötet som hålls vart fjärde år. Valberedningen bereder och föreslår ledamöter och ersättare till alla politiska grupperingar som förbundsmötet och styrelsen utser. Valberedningen utgör också valnämnd inför förbundsmöten. Valnämndens uppdrag är att vara rådgivande och stödjande inför medlemskommunernas val av ombud till förbundsmötet.

Ledamöter 2023-2026:

Olle Reichenberg (M), Danderyd, sammankallande och ordförande
Christina Blom Andersson (KD), Ekerö
Gunilla Grudevall-Steen (L), Nacka
Magnus Persson (C), Solna
Sofie Ågren Mandoki (S), Sundbyberg
Åsa Öckerman (MP), Stockholms stad
Tobias Johansson (V), Stockholms stad

Ersättare

Lars-Peter Swärdh (M), Stockholms stad
Carl Johan Schiller (KD), Lidingö
Björn Ljung (L), Stockholms stad
Mailis Dahlberg (C), Vaxholm
Catharina Piazzolla (S), Stockholms stad
Amelia Wingqvist (MP), Stockholms stad
Robert Mjörnberg (V), Stockholms stad

Insynsplats

Msciwoj Swigon (SD), Stockholms stad

Johan von Sydow förbundsdirektör för Storsthlm
Johan von Sydow

Förbundsdirektör

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information