Politisk styrgrupp Vård i samverkan, kommunala representanter (VISSA)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan, kommunala representanter (VISSA) bereder ärenden i frågor inom hälsa, vård och omsorg inför den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) sammanträden. Storsthlms styrelse utser fem representanter till VIS som utgör deltagare i VISSA.

Kommunrepresentanter av den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) som är gemensam med Region Stockholm.

Ledamöter:

Martina Mossberg (M), Haninge kommun, ordförande VISSA
Anna-Lena Johansson (L), Sollentuna kommun
Erik Slottner (KD), Stockholms stad
Camilla Janson (S), Upplands-Bro kommun
Mirja Räihä (S), Stockholms stad

Visa cookie-information