Fyra prioriterade samverkansområden

Gemensam gymnasieregion

Genom den gemensamma gymnasieregionen kan elever i Stockholmsregionen söka fritt till en utbildning av hög kvalitet som svarar mot arbetsmarknadens behov och elevens intresse.

God och nära vård och omsorg

Tillsammans blir vi bättre rustade i omställningen till en god och nära vård och omsorg.

Infrastruktur

Med en god samverkan mellan länets kommuner, Region Stockholm och staten kring infrastrukturfrågor bidrar vi till tillväxten – i Stockholmsregionen och i hela Sverige.

Digitalisering

För att klara framtidens välfärd är det nödvändigt att maximera utväxlingen av digitaliseringens möjligheter. Regional samverkan är avgörande för att samla Kommunsverige på nationell nivå och bidra till delning av erfarenheter och lösningar.

Visa cookie-information