Yrkesresan är ett nationellt koncept för introduktion och kompetensutveckling för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten. Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) och är en nationell satsning med ett regionalt genomförande för lokal kompetens.

Det finns regionala projektledare i alla län (RSS) som ansvarar för det regionala genomförandet och som håller kontakten med kommunerna i sitt län. Storsthlm är den regionala samordnaren av Yrkesresan i Stockholms län.

De verksamhetsområden som har påbörjat sin Yrkesresa är Barn och unga och Funktionshinderområdet för utförare. De verksamhetsområden som kommer att starta sin Yrkesresa längre fram är Skadligt bruk och beroende och Äldreomsorgens utförare samt Funktionshinderområdet myndighetsutövning.

​Yrkesresan är inte bara en resa, det är en möjlighet att:

  • Stärka kompetensen och yrkesstoltheten bland socialtjänstens medarbetare.
  • Få en samlad och effektiv kompetensutveckling.
  • Bidra till en kunskapsbaserad, jämställd och jämlik socialtjänst.
  • Kvalitetssäkra mötet och stödet till klienter och brukare.

Är du intresserad av att veta mer eller att ansluta din kommun till Yrkesresan? Vänligen kontakta Kalle Löfgren, projektledare Yrkesresan.

Läs mer om Yrkesresan på SKR:s webbplats. 

Kontakt 

Karl Löfgren
Karl Löfgren

Projektledare

Visa cookie-information