Vård i samverkan (VIS) tjänstestyrgrupp

Styrgruppens uppdrag är att stödja VIS politisk styrgrupp och säkerställa länsgemensam samverkan. Styrgruppen består av ledande tjänstepersoner från Region Stockholm, länets kommuner och Storsthlms kansli. Kommunernas representanter utses av socialtjänstnätverket.

Uppdrag:

  • Stödja VIS och säkerställa länsgemensam samverkan utifrån VIS uppdrag och andra prioriterade utvecklingsfrågor.
  • Följa upp resultat av samverkan på lokal nivå, prioritera gemensamma utvecklingsfrågor och styra gemensamma utvecklingsarbeten utifrån ett helhetsperspektiv för länet.
  • Förtydliga, effektivisera och stärka länsgemensam samverkansorganisation mellan kommuner och Region Stockholm.

Deltagare:

Från Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsförvaltning 

Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Christoffer Bernsköld, avdelningschef närsjukvård
Maria Andersson, enhetschef psykiatri och samverkan
Eva Bring, avdelningschef somatisk specialistvård
Anna Roland Andersson, biträdande avdelningschef avdelningen för kunskapsutveckling och enhetschef hälsoutveckling

Från kommunerna, socialchefsrepresentanter

Britt-Marie Ekström, socialdirektör, Danderyd
Claes Lagergren, socialchef, Täby (ersätter vid behov Britt-Marie Ekström)
Patric Rylander, förvaltningschef äldreförvaltningen, Stockholm stad
Veronica Carstorp Wolgast, socialdirektör, socialförvaltningen, Stockholms stad
Karin Björkryd, omsorgsdirektör, Södertälje
Liridona Rama, socialchef, Nykvarn
Helena Åhman, socialchef, Solna stad
Pia Bornevi, förvaltningschef vård och omsorg, Sollentuna (ersätter vid behov Helena Åhman)

 

Från Storsthlm

Peter Vesterholm, verksamhetschef regional samverkan

8
feb
torsdag 08 feb 2024, kl. 13.00–15.00
23
maj
torsdag 23 maj 2024, kl. 13.00–15.00
19
sep
torsdag 19 sep 2024, kl. 13.00–15.00
21
nov
torsdag 21 nov 2024, kl. 13.00–15.00
Visa alla kalenderhändelser
Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Personalbild Anders Carlsson
Anders Carlsson

Projektsamordnare

Visa cookie-information