Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) innehåller uppgifter om samtliga ungdomar från 16–19 år. Både de som går i gymnasie- och gymnasiesärskolan och de som inte har slutfört en gymnasieutbildning och är aktuella för det kommunala aktivitetsansvaret. 

Databasen genererar ekonomiska underlag för utbetalning av interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor från kommunerna. 

UEDB används också för planering och uppföljning på lokal och regional nivå. I databasen går det till exempel att följa elevernas placeringar och rörelser inom gymnasiet. Kommunerna använder även UEDB som ett verktyg för att fullgöra det kommunala aktivitetsansvaret gentemot de elever som är aktuella för insatser. 

Gymnasieantagningen ansvarar för driften och administrationen av UEDB sedan det implementerades i maj 2012. 

Logga in på UEDB

Om länkarna till UEDB på den här sidan inte fungerar som de ska beror det på att den gamla informationen finns sparad i din webbläsare. Det löser du genom att rensa cacheminnet i din webbläsare och sedan försöka igen.

I Chrome

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer. uppe till höger.
 3. Klicka på Fler verktyg. Ta bort webbinformation.
 4. Välj tidsintervall högst upp. Välj Genom tiderna om du vill rensa allt.

Microsoft Edge

 1. Öppna Edge på datorn.
 2. Klicka på Inställningar och mer > Inställningar > Sekretess, sökning och tjänster.
 3. Under Radera webbdata väljer du vad du vill radera.
 4. Välj de typer av data som du vill rensa. I det här fallet vill du radera webbhistorik och cookies, men kanske behålla lösenord och formulärifyllningsinformation.
 5. Klicka på Rensa nu.

Safari

 1. Klicka på Historik i menyn
 2. Välj Rensa historik ... längst ned
 3. Välj "all historik" i listrutan 
 4. Klicka på Rensa historik

Firefox

 1. Klicka på Verktyg-menyn i menyfältet och välj Rensa ut tidigare historik… för att öppna fönstret Rensa ut tidigare historik.
 2. För Tidsintervall att ta bort, välj All historik.
 3. Klicka på knappen bredvid Detaljer.
 4. I listan under Detaljer, välj Cache och kontrollera att inga andra poster du vill behålla är markerade.
 5. Klicka på Ta bort. Cachen kommer att rensas ut och fönstret Ta bort all historik stängs.
 6. Klicka på Verktyg-menyn i menyfältet och välj Rensa ut känslig data… för att öppna fönstret Rensa ut känslig data.
 7. Välj Cache och kontrollera att inga andra poster du vill behålla är markerade.
 8. Klicka på Rensa nu. Cachen kommer att rensas ut och fönstret Ta bort all historik stängs.

Behöver du ett konto för inloggning till UEDB?

Huvudmannen där användaren arbetar ansöker om ett konto för nya användare genom att kontakta UEDB-support med namn, personnummer och e-postadress (se mer information i handboken för UEDB). Supporten skapar därefter ett konto till UEDB och meddelar användaren när det är skapat. Användaren kan då logga in med bank-id.

Avsluta konto

När din tjänst hos huvudmannen upphör så ska även kontot avslutas i UEDB. Kontakta UEDB-support för att avsluta ett konto.

Frågor och support

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller behöver hjälp:
uedb-support@storsthlm.se

Visa cookie-information