Databasen genererar ekonomiska underlag för utbetalning av interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor från kommunerna. 

UEDB används också för planering och uppföljning på lokal och regional nivå. I databasen går det till exempel att följa elevernas placeringar och rörelser inom gymnasiet. Kommunerna använder även UEDB som ett verktyg för att fullgöra det kommunala aktivitetsansvaret gentemot de elever som är aktuella för insatser. 

Logga in på UEDB

Förändringar inom UEDB 2024

Under 2024 kommer vi som arbetar med UEDB inte längre ha tillgång till konsulthjälp. Det innebär att vi inte kommer att hålla några utbildningar under året, förutom den som hålls den 16 januari för fristående skolor. 

Svarstiden på UEDB-supporten kan också bli något längre under året.

Därför hoppas vi att ni i kommunerna och på fristående skolor kan samverka och hjälpa varandra i arbetet. Vi kommer under året att bjuda in till nätverksträffar för att ni ska kunna samverka med varandra.

Anvisningar till UEDB

Vi har samlat anvisningarna till UEDB under olika rubriker.

Klicka på länkarna för att läsa mer:

Behörighet och support

Vilket pris gäller?

Vem registrerar eleven?

Kommunernas aktivitetsansvar

Hantering av personer med sekretessmarkering

 

Frågor och support

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller behöver hjälp att skapa ett konto
uedb-support@storsthlm.se

Blankett för studieavbrott till hemkommun

Visa cookie-information