Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) innehåller uppgifter om samtliga ungdomar från 16–19 år. Både de som går i gymnasie- och gymnasiesärskolan och de som inte har slutfört en gymnasieutbildning och är aktuella för det kommunala aktivitetsansvaret. 

Databasen genererar ekonomiska underlag för utbetalning av interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor från kommunerna. 

UEDB används också för planering och uppföljning på lokal och regional nivå. I databasen går det till exempel att följa elevernas placeringar och rörelser inom gymnasiet. Kommunerna använder även UEDB som ett verktyg för att fullgöra det kommunala aktivitetsansvaret gentemot de elever som är aktuella för insatser. 

Gymnasieantagningen ansvarar för driften och administrationen av UEDB sedan det implementerades i maj 2012. 

 

UEDB-information för kommuner och fristående huvudmän sommaren 2023

Vi har sammanställt viktig information om UEDB som gäller under perioden juni, juli och augusti. Du hittar den här. 

Logga in på UEDB

Behöver du ett konto för inloggning till UEDB?

Huvudmannen där användaren arbetar ansöker om ett konto för nya användare genom att kontakta UEDB-support med namn, personnummer och e-postadress (se mer information i handboken för UEDB). Supporten skapar därefter ett konto till UEDB och meddelar användaren när det är skapat. Användaren kan då logga in med bank-id.

Avsluta konto

När din tjänst hos huvudmannen upphör så ska även kontot avslutas i UEDB. Kontakta UEDB-support för att avsluta ett konto.

Frågor och support

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller behöver hjälp:
uedb-support@storsthlm.se

Visa cookie-information