Storsthlm Logo New Regionstockholm Logo New

Digitalisering

Samrådsgruppen Digitalisering är en av fem samrådsgrupper som har bildats för samverkan på länsövergripande nivå mellan kommunerna och Region Stockholm. Samrådsgrupperna ansvarar för att inom sina sakområden ha relevant koppling till delregional och lokal nivå.

Representanter från kommun

Jenny Thorsell​, socialchef, Salems kommun (ordförande)

David Gyllenstråle, socialchef, Vallentuna kommun

Helena Åman, förvaltningschef, Solna stad

Therese Lang​, tf biträdande avdelningschef, Stockholms stad

Stefan Carlson, enhetschef och CTO Stockholms stad

Anna Gärdin, framtidsdirektör Huddinge kommun

Maria Laxvik, IT-direktör Stockholms stad

Representanter från Region Stockholm

Ulf Lockowandt, operativ direktör och närsjukvårdschef, Region Stockholm

Susanne Bayard, IT-direktör, Region Stockholm

Katja Ulvstedt-Stadius, projektledare, strategisk digitalisering, Region Stockholm

Representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm

Linda Jacobsson, avdelningschef digitalisering och IT, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Gemensamma representanter

Camilla Gustavsson, avdelningschef kvalitet och innovation, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Representanter från Storsthlm

Katarina Völgy, processledare Storsthlm

Kontaktpersoner

Katarina Völgy, processledare, Storsthlm, e-post: katarina.volgy@storsthlm.se

Katja Ulvstedt-Stadius, Region Stockholm, e-post: katja.ulvstedt-stadius@regionstockholm.se

Visa cookie-information