Förbundsmötet

Förbundsmötet är Storsthlms högsta beslutande organ. Vart fjärde år, efter allmänna val till riksdag, regioner och kommuner, samlas ombud från länets kommuner för att välja styrelse och besluta om strategisk inriktning för verksamheten och ekonomisk ram för den kommande mandatperioden.

Ombud till förbundsmötet

Medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar väljer ombud som sammanträder på förbundsmöten. Ordinarie förbundsmöte hålls året efter att val till kommuner och landsting ägt rum. Varje medlem får utse ett antal ombud i relation till antal invånare i kommunen. Kommunerna får utse ett ombud per påbörjat antal 20 000 invånare. Ombuden till förbundsmötet utses proportionellt så att representationen till förbundsmötet speglar varje kommuns valresultat.

Förbundsmötet beslutar om inriktningen

Vid ordinarie förbundsmöte utses Storsthlms styrelse samt ordförande och vice ordföranden för mandatperioden. Ett verksamhetsprogram beslutas som ger en övergripande politisk inriktning för arbetet de kommande åren, så kallad strategisk inriktning. Förbundsmötet anger också den ekonomiska ramen för medlemmarnas avgift till föreningen.

Mandatperioden 2019-2022

Den nuvarande strategiska inriktningen antogs den 21 mars 2019 och gäller för mandatperioden 2019-2022. Under mandatperioden 2019 – 2022 får serviceavgiften uppgå till högst 0,5 promille av kommunens samlade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Mandatperioden 2023-2026

Den 23 mars 2023 sammanträder förbundsmötet för att anta den strategiska inriktningen och besluta om serviceavgiften för mandatperioden 2023-2026.

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information