Energikontoret Storsthlm drev projektet Klimateffektiv solenergi tillsammans med forskningsinstitutet RISE, allmännyttans inköpsfunktion HBV och Energikontor Sydost. Projektet sytade till att höja kunskaperna om solcellers miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Dessutom utvecklade och testade projektet upphandlingskriterier för mer klimateffektiva solceller.

Andreas Gucklhorn 7Razcd Rugs Unsplash

Vad handlade projektet om?

Solceller orsakar inga utsläpp under drift vilket är den stora fördelen ur ett miljö- och klimatperspektiv. Men för att se hela bilden måste även tillverkningen och hanteringen av uttjänta solceller beaktas, därför krävs en analys med livscykelperspektiv. Framför allt är tillverkningen av solceller och solcellsmoduler energikrävande. Kunskaperna om solcellers koldioxidutsläpp i ett livscykelperspektiv är ganska låga bland marknadens aktörer och det är ovanligt att krav ställs på solcellsmodulers klimatpåverkan i upphandlingar.

Syftet med Klimateffektiv solenergi var att bidra till ökad klimatprestanda från solceller genom att förbättra kunskapen hos marknadens aktörer. Det gjordes genom att ta fram och testa upphandlingskriterier för att styra mot lägre klimatpåverkan från solceller och att sammanställa en vägledning för en klimatoptimerad förvaltning av solcellsanläggningar.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Roger Svanborg.

Projektfakta 

Tid: November 2020–december 2022 
Deltagare: Energikontoret Storsthlm, RISE, HBV och Energikontor Sydost
Budget: 1,68 mkr 
Finansiär: Energimyndigheten 

Visa cookie-information