Referensgrupp fristående huvudmän

De fristående gymnasieskolorna är en viktig och stor del av gymnasieregionens utbud. För att samverka med dessa finns en referensgrupp bestående av representanter från de fristående huvudmän. Representanterna tillfrågas av Storsthlm.

Deltagare:

Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund  
Annelee Bergstrand, Bergstrand utbildning
Susann Jungåker, Mälardalens tekniska gymnasium 
Gunnar Holm, Fryshuset
Claudia Marcks, Refis 
Louise Ankarcrona, Stiftelsen Viktor Rydberg
Amanda Hurst, stiftelsen Viktor Rydberg 
Jimmy Kjellström, Academedia
Fredrik Sörensen, Täby Enskilda gymnasium
Fredrik Engström, Kulturama
Lotta Smith, Cedergrenska

Personalbild Johanna Ström
Johanna Ström

Processledare (föräldraledig)

Visa cookie-information