Barn & unga

Alla barn och unga ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. En del barn och unga är i behov av särskilt stöd. För att dessa barn ska få sina behov tillgodosedda behövs en välfungerande samverkan mellan till exempel socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.

Visa cookie-information