Storsthlm Logo New Regionstockholm Logo New

VIS processledning

VIS processledning bereder ärenden till VIS politisk styrgrupp och tjänstestyrgrupp. VIS processledning samordnar uppdrag och uppföljning av den länsövergripande samverkan inom hälsa, vård och omsorg.

Uppdrag

Vård i samverkan (VIS) politisk styrgrupp och tjänstestyrgrupp har som stöd i sitt arbete ett sammanhållande sekretariat, VIS processledning, som består av ordinarie resurser från Region Stockholm och Storsthlm.

VIS processledning ska i enlighet med huvudöverenskommelsens (HÖK) riktlinje ansvara för:

  • En sammanhållande årsplanering av den länsövergripande samverkan
  • Sammanhållande uppföljning av prioriterade områden för länsövergripande samverkan
  • Bereda underlag till VIS politiska styrgrupp samt VIS tjänstestyrgrupp
  • Att det utarbetas förslag till uppdrag för och bemanning av samrådsgrupper och arbetsgrupper
  • Samordning av uppdragen för samrådsgrupper och arbetsgrupper

VIS processledning

Gunilla Benner Forsberg, Region Stockholm
e-post: gunilla.benner-forsberg@regionstockholm.se 

Nina Mautner Granath, Region Stockholm
e-post: nina.mautner-granath@regionstockholm.se 

Yvonne Lettermark, Region Stockholm
e-post: yvonne.lettermark@regionstockholm.se 

Anders Carlsson, Storsthlm
e-post: anders.carlsson@storsthlm.se

Daphne Wahlund, Storsthlm
e-post: daphne.wahlund@storsthlm.se 

Kalender

3
okt
tisdag 03 okt 2023, kl. 10.30–12:00
12
okt
torsdag 12 okt 2023, kl. 13.00–14.30
7
nov
tisdag 07 nov 2023, kl. 13.00–15.00
12
dec
tisdag 12 dec 2023, kl. 13.00–14.30
Visa alla kalenderhändelser
Visa cookie-information