Energikontoret Storsthlm driver projektet Omställning Sthlm tillsammans med Almi. Projektet syftar till att stötta små och medelstora företag som vill öka sin konkurrenskraft och tillväxt genom hållbar omställning. Fokus ligger på grön omställning, digitalisering samt internationalisering.

Vad handlar projektet om?

Sedan coronapandemins utbrott under 2020 har små och medelstora företag i Stockholms län drabbats hårt. I det förändringsarbetet som krävs för att möta utmaningen med pandemin han företag ges möjlighet att reflektera än mer över den långsiktiga hållbarheten – både utifrån ett ekonomiskt perspektiv såväl som det sociala och miljömässiga perspektivet.

Detta projekt syftar till att stötta små och medelstora företag i deras arbete med att öka sin långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt genom hållbar omställning. Fokus kommer att ligga på grön omställning, digitalisering och internationalisering. 

I projektet kommer behovsanpassad rådgivning erbjudas företagen. Rådgivningen är kostnadsfri och utgörs av både individuell och gruppbaserad rådgivning. Dessutom kommer ett antal intressanta webbinarier och seminarier att anordnas. 

Energikontoret Storsthlm kommer att stötta företagen i deras hållbarhetsarbete gällande miljöfrågor, och då med ett särskilt fokus på energi och klimat.

Målgruppen för projektet utgörs av små och medelstora företag och dessa återfinns inom näringslivets alla branscher. Inom projektet kommer man att fokusera särskilt på företag som drivs av kvinnor och personer med utländsk bakgrund. 

Vill du veta mer? 

Har du frågor eller vill boka in ett första möte är du välkommen att kontakta Mia på Energikontoret Storsthlm på mia.simm@storsthlm.se, eller David på Almi på david.carlsson@almi.se.

Projektfakta

Tid: juni 2021–oktober 2023
Deltagare: Energikontoret Storsthlm och Almi Stockholm Sörmland
Buget: 1 mkr Energikontoret Storsthlm av totalt 12,2 mkr
Finansier: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Logotyp för Almi och Europeiska regionala utvecklingsfonden
Personalbild Mia Simm
Mia Simm

Projektledare

Niklas Bergman
Niklas Bergman

Projektledare

Kontakta oss
Personalbild Mia Simm
Mia Simm

Projektledare


Niklas Bergman
Niklas Bergman

Projektledare


Visa cookie-information