Styrgrupp för Stiftelsen Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet. Representanter utses av styrelsen.

Representanter Storsthlm 2023-2026:

Samuel Klippfalk (KD), Solna, ledamot
Felix Finnveden (S), Stockholms stad, ersättare

Kontakt:

Visa cookie-information