Övriga projekt och uppdrag

Här berättar vi om några av våra övriga projekt och uppdrag som vi på Energikontoret Storsthlm har medverkat till.

Energikontoret Storsthlm arbetade på olika sätt med att driva omställningen framåt. Vi har genomfört informationsinsatser till bostadsrättsföreningar, drivit olika nätverk kring energieffektivisering och medverkat i nationella omställnings- och utvecklingsprojekt.

Projektet Regionala Noder

Projektet Regionala noder var ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala energikontor. Projektet, som var en del av det nationella regionalfondsprogrammet, genomfördes mellan 2015 och 2021. Syftet med projektet var att informera små och medelstora företag om de stöd till energieffektivisering som fanns och vara behjälpliga vid ansökan av dessa.

Energikontoret Storsthlm stöttade företag i stockholmsregionen i deras energieffektiviseringsarbete genom rådgivning på plats, via telefon och epost. Vidare arrangerades 63 seminarier och studiebesök, 35 företagsbesök genomfördes, 100 företag ansökte om stöd för energikartläggning och 4 899 företag fick information om energieffektivisering och olika stödformer.

Läs mer om projektet Regionala noder

Projektet Nätverk för energieffektivisering (EENet)

Under perioden 2015–2021 pågick projektet Nätverk för energieffektivisering (EENet) över hela landet, där små och medelstora företag har nätverkat kring energieffektivisering. Målet var att effektivisera energianvändningen med 15 %, samt att företagen ska införa ett strukturerat energiledningssystem. Totalt har över 300 företag deltagit i projektet i omkring trettio nätverk. Projektet finansierades med regionalfondsmedel och genomfördes i samverkan mellan Energimyndigheten, regionala energikontor och länsstyrelser.

När projektet avslutades i april 2021 hade totalt 2274 energiåtgärder genomförts, vilket beräknas motsvara 126,6 GWh. Energianvändningen hade effektiviserats med 14 % och elanvändningen med 14,2 %.

Energikontoret Storsthlm drev energieffektiviseringsnätverket (EENet) livsmedelshandel region öst, vilket bestod av nio ICA Maxi-butiker. När projektet var slut hade de i genomsnitt energieffektiviserat med hela 29 %.

Förutom att genomföra 140 energiåtgärder har de arbetat systematiskt för att ta fram ett strukturerat energiledningssystem. Bland annat har de tagit fram en del hjälpmedel, exempelvis ett ”årshjul” (en lista med energiåtgärder som ska utföras årligen) och ett utbildningsmaterial till personal om vanliga energitjuvar i butiken.

Läs mer om projektet Nätverk för energieffektivisering (EENet)

Visa cookie-information