Styrgruppens uppdrag är att:

  • Ta initiativ till samverkan inom aktuella utvecklingsområden och skapa gemensamma målbilder
  • Följa pågående samverkan för att undanröja hinder och stärka utvecklingen av samverkan inom vård och omsorg
  • Ömsesidigt utbyta information om huvudmännens egna planerade och genomförda insatser inom relevanta områden
  • Följa och vid behov regionalisera nationella initiativ och satsningar av relevans för samverkan inom Stockholms län
  • Säkerställa individens bästa och delaktighet i processer kring framtagandet av överenskommelser, riktlinjer, vägledande dokument samt ”avvikelsehantering kring samverkan”

Styrgruppens ledamöter:

Från kommunerna i Stockholms län:

2024 är kommunerna ordförande för styrgruppen.

Anna-Lena Johansson (L), Sollentuna, ordförande
Anki Svensson (M), Tyresö
Martin Karlsson (C), Solna
Anna Lipinska (KD), Värmdö
Camilla Jansson (S), Upplands-Bro
Felix Finnveden (S), Stockholms stad
Robert Mjörnberg (V), Stockholms stad

 

Från Region Stockholm:

Christine Lorne (C), ordförande
Charlotte Broberg (M)
Carl-Johan Schiller (KD)
Ulla Wihlman (Mp)
Talla Alkurdi (S)
Catarina Wahlgren (V)
Axel Conradi (M)

29
jul
måndag 29 jul 2024,
23
aug
fredag 23 aug 2024, Kl. 09.00-14.00 (frukost serveras från kl. 08.30)
29
aug
torsdag 29 aug 2024, kl. 13.00-16.00
3
sep
Visa alla kalenderhändelser
Peter Vesterholm
Peter Vesterholm

Verksamhetschef regional samverkan

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Visa cookie-information