Storsthlm Logo New Regionstockholm Logo New

Psykisk ohälsa och beroende

Samrådsgruppen Psykisk ohälsa och beroende är en av fem samrådsgrupper som har bildats för samverkan på länsövergripande nivå mellan kommunerna och Region Stockholm. Samrådsgrupperna ansvarar för att inom sina sakområden ha relevant koppling till delregional och lokal nivå.

Representanter från kommun

Andrea Grönberg, enhetschef, Kompetenscenter vuxna, Socialförvaltningen, Stockholms stad

Jenny Wilhelmsson, socialdirektör, Järfälla kommun

Liridona Rama, socialdirektör, Nykvarns kommun

Mats Ståhl Elgström, socialdirektör, Norrtälje kommun

Representanter från Region Stockholm

Anna Stenseth, närsjukvårdschef Psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Daniel Hellman Uppström, sektionschef, Södra länets beroendevård, Beroendecentrum Stockholm 

Helena von Schewen, sektionschef, Beroendecentrum Maria ungdom 

Joakim Lagerström, verksamhetschef, Norra Stockholms psykiatri 

Johan Franck, verksamhetschef, Beroendecentrum Stockholm, ordförande RPO psykisk hälsa 

Martin Forseth, närsjukvårdschef, primärvården, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm

Andreas Falk, handläggare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Nina Mautner Granath, handläggare/Projektledare, Uppdrag psykisk hälsa, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Representanter från Storsthlm

Daphne Wahlund, processledare, Storsthlm 

Leonard Kihlgren, processledare, Storsthlm

Lisa Minell, processledare, Storsthlm, RPO psykisk hälsa  

Kontaktpersoner

Lisa Minell, processledare, Storsthlm, e-post: lisa.minell@storsthlm.se 

Andreas Falk, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, e-post:andreas.falk@regionstockholm.se 

Visa cookie-information