Gemensamma politiska intressen i EU

I en alltmer sammanväxande region med Stockholm som nav tar vi tillsammans tillvara på våra gemensamma politiska intressen på plats i Bryssel. Stockholmsregionen har länge samarbetet i strategiskt viktiga frågor där man har gemensamma politiska intressen. Det gäller forskning och innovation, energi-, klimat- och miljöfrågor, digitalisering och regionalpolitik. Stockholmsregionens gemensamma Brysselkontor har till uppdrag att bevaka dessa frågor på EU-nivå, arbeta med proaktivt påverkansarbete, profilera Stockholmsregionen i Bryssel och kommunicera och interagera med hemmaorganisationerna i Stockholm.

En av Europas mest snabbväxande regioner

Stockholmsregionen var på plats i Bryssel redan 1994, ett år innan Sverige blev medlemmar i Unionen. Som en av Europas mest snabbväxande regioner är det europeiska samarbetsprojektet av stor vikt för Stockholmsregionen. Stockholm har, precis som andra regioner i Europa, vunnit på att vara del av den gemensamma marknaden. Möjligheten för stockholmarna att bo, studera, arbeta, köpa och sälja varor och tjänster i Europa är avgörande för Stockholmsregionens möjligheter till fortsatt hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft. EU är inte bara ett samarbete mellan länder. EU-samarbetet täcker in många frågor och berör medborgarna på många nivåer. Det är därför helt naturligt och rätt att städer och regioner är parter gentemot EU:s institutioner i frågor som är viktiga för dem.

Medlemmar

Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel ägs och styrs av en förening bestående av tre huvudmedlemmar; Stockholms stad, Region Stockholm och Storsthlm. I föreningen ingår också Region Uppsala, Region Västmanland, Region Sörmland, Region Gotland och Mälardalsrådet. Föreningen - Stockholmsregionens Europaförening – har som syfte att främja medlemmarnas gemensamma politiska intressen genom att samverka i frågor som rör regionens förhållande till EU. Brysselkontorets uppdrag är att ta tillvara regionens intressen genom att bevaka prioriterade frågor, arbeta med proaktivt påverkansarbete samt profilera Stockholmsregionen i Bryssel.

Bryssel-kontoret

På kontoret arbetar fem personer, varav vd Anne Andersson, två policyhandläggare, en kommunikationsstrateg och en administratör. Vi brukar också ta in en eller två praktikanter varje termin. Sedan slutet av förra året finns Stockholm trio (ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet) på plats på kontoret, vilket innebär nya möjligheter att stärka Stockholmsregionens ställning inom forskning och innovation.

Visa cookie-information