Storsthlm Logo New Regionstockholm Logo New

Äldres hälsa

Samrådsgruppen Äldres hälsa är en av fem samrådsgrupper som har bildats för samverkan på länsövergripande nivå mellan kommunerna och Region Stockholm. Samrådsgrupperna ansvarar för att inom sina sakområden ha relevant koppling till delregional och lokal nivå.

Representanter från kommun

Afamia Elkhoruy, biträdande socialdirektör, Botkyrka kommun

Claes Lagergren, socialchef, Täby kommun

Ida Lorentzon, stabschef, Sundbybergs kommun

Jonna Hermansson, biträdande avdelningschef, Stockholm stad

Anna-Lena Mollstam, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Nacka kommun

Anna Hallén, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)/kvalitetsutvecklare, Sigtuna kommun

Representanter från Region Stockholm

Carina Metzner, ordförande Regionalt programområde (RPO) äldres hälsa, Karolinska sjukhuset

Martin Annetorp, närsjukvårdsschef, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Martin Forseth, närsjukvårdsschef, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm

Marite Sandström, läkare Säbo, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Jens Bengner, handläggare

Johanna Lindberg, handläggare

Gunilla Benner Forsberg, (ordförande), processledare

Gemensamma representanter

Helén Lieberman Ram, projektledare/samordnare på Nestor FoU-center

Mona Larsson, avdelningschef, Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje

Representanter från Storsthlm

Birgitta Fagervall-Yttling, processledare

 

Kontaktperson

Personalbild Birgitta Fagervall
Birgitta Fagervall Yttling

Projektledare

Visa cookie-information