Som samordnare för RSS Stockholms län informerar Storsthlm om de remisser som kommunerna i länet kan inkomma med synpunkter på.

Från och med 2022 släpps nya remisser vid fyra tillfällen per år och följande remissdatum gäller:

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november

För att kvalitetssäkra vårdprogrammet är remissförfarandet öppet. Det innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter på vårdprogrammet. Intressenter kan till exempel vara regioner, kommuner, patientföreningar, myndigheter och berörda professioner. 

Lämna remissvar

Här finns information om de remisser som är aktuella att besvara: Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer på Kunskapsstyrning hälso- och sjukvårds webbplats. 

Återkom gärna till rss-stockholmslan@storsthlm.se om ni önskar att Storsthlm samordnar något av remissvaren. 

Visa cookie-information