Energikontorets arbete

Energikontoret Storsthlm var en del av Storsthlm fram till årsskiftet 2023. Energikontoret arbetade med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och en hållbar regional utveckling. Genom projektverksamhet stöttade Energikontoret aktörer i länet i arbetet med energi- och klimatfrågor.

Energikontoret Storsthlm var ett av Sveriges 15 energikontor. Energikontorens verksamhet täcker hela landet och verkar som pådrivande kraft för att göra vår del av världen mer klimatsmart och hållbar. Storsthlms styrelse tog i december 2022 beslut om att avveckla Energikontoret Storsthlm från årsskiftet 2023/2024. 

Energikontoret Storsthlm jobbade för ett hållbart energisystem i samverkan med kommuner, näringsliv och andra typer av organisationer i hela regionen. Genom samarbetet med den kommunala Energi- och klimatrådgivningen nådde vi även ut till länets medborgare.

Energikontorets verksamhet främjade kommunernas arbete med energieffektivitet och användning av förnybara energikällor, med särskilt fokus på fastigheter och transporter. 

Energikontoret Storsthlms uppgift var att bidra till att de lokala, regionala och nationella energi- och klimatmålen nåddes. Detta gjordes genom att ta initiativ till och driva projekt som hjälpte länets olika aktörer att ställa om till en hållbar verksamhet. Våra projekt var till övervägande del externt finansierade.

Energikontoret Storsthlm utvecklade kontinuerligt nya samverkansprojekt, till exempel inom hållbara transporter, klimatsmart solenergi och vätgas för tunga transporter och för ellagring. Energikontoret samordnade också den regionala energi- och klimatrådgivningen på uppdrag av Energimyndigheten.

Läs mer om den kommunala Energi-och klimatrådgivningen i länet här. 

Aktiviteter som genomfördes av Energikontoret Storsthlm

  • Utvecklade och drev externfinansierade projekt och samarbeten inom energi- och klimatområdet tillsammans med intresserade aktörer.
  • Fördjupade befintliga samarbeten med aktörer inom energi och klimatområdet.
  • Bevakade regionens och kommunernas intressen nationellt och inom EU genom samarbete med Energikontoren Sverige och Stockholmsregionens Europakontor.
  • Ledde och utvecklade det regionala samarbetet kring energi- och klimatfrågor samt bidrog till utvecklingen av den kommunala Energi- och klimatrådgivningen.

Tidigare projekt inom Energikontoret Storsthlm:

Klimateffektiv solenergi

Omställning Sthlm

Fossilfritt 2030 i Stockholms län

Värdekedjor för vätgas i Stockholms län

Eleffektiva kommuner

Övriga projekt och uppdrag

Visa cookie-information