Storsthlm samordnar den fortsatta utvecklingen av överenskommelsen mellan kommuner gällande betalningsansvar vid flytt till särskilt boende i annan kommun som ingår i överenskommelsen. På denna sida finns rutiner och kontakt till kommunerna, rutin för hur överenskommelsen ska användas samt förslag på individavtal och information till boende. 

Kontaktlista till kommuner och tillhörande rutindokument

Visa cookie-information