261015 Stockholm1 Svart

Samverkan i länet

Genom Storsthlm arbetar kommunerna i Stockholms län med samverkan, utveckling och påverkan inom fyra prioriterade samverkansområden: Gemensam gymnasieregion, God och nära vård och omsorg, Infrastruktur och Digitalisering.

Gymnasium 2023

Gemensam gymnasieregion

Vår samverkan kring den gemensamma gymnasieregionen och den kommunala vuxenutbildningen utgår både från arbetsmarknadens behov och elevernas intresse. 

Läs mer om gemensam gymnasieregion

Omsorg 2023

God och nära vård och omsorg

Vi vidareutvecklar samverkan mellan kommunerna, och mellan kommunerna och Region Stockholm, för att bli bättre rustade i omställningen till en god och nära vård och omsorg. 

Läs mer om god och nära vård och omsorg

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastrukturen i länet är viktig för hela landets tillväxt. Genom samverkan mellan länets kommuner, Region Stockholm och staten kring infrastrukturfrågor försöker vi komma längre i framtida satsningar.

Läs mer om infrastruktur

Digitalisering 2023

Digitalisering

Regional samverkan inom digitalisering är avgörande för att samla kommunsverige på nationell nivå och bidra till delning av erfarenheter och lösningar.

Läs mer om digitalisering

Visa cookie-information