Kommunernas representation i övriga forum

Här hittar du vilka tjänstepersoner, ofta kommundirektörer, från kommunerna eller från Storsthlm som representerar länet i nationella eller regionala forum utifrån Storsthlms uppdrag och frågor. Representanterna utses av kommundirektörsgruppen.

SKR kommundirektörsnätverk

Värd: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Representanter:

Victor Kilén, kommundirektör, Nacka
Magnus Gyllestad, kommundirektör, Södertälje
Camilla Broo, kommundirektör, Huddinge
Christina Hedberg, kommundirektör, Solna
Fredrik Jurdell, representant utsedd av Stockholms stad

Ersättare:

Marie Wiklund, kommundirektör, Vaxholm
Vakans
Anette Madsen, kommundirektör, Norrtälje
Vesna Jovic, kommundirektör, Järfälla

Stockholm Business Alliance

Värd: Stockholm Business Region

Representanter:

Birgitta Pettersson, kommundirektör, Sigtuna
Frida Nilsson, kommundirektör, Sundbyberg
Victor Kilén, kommundirektör, Nacka
Johan Lindberg, kommundirektör, Danderyd
Kristina Tidestav, kommundirektör, Nynäshamn
Fredrik Jurdell, representant utsedd av Stockholms stad

Regional styrgrupp brottsförebyggande/ANDTS

Värd: Länsstyrelsen Stockholm

Representanter:

Cecilia Lejon, kommundirektör, Värmdö
Vesna Jovic, kommundirektör, Järfälla 
Per Törnvall, kommundirektör, Sollentuna
Magnus Gyllestad, kommundirektör, Södertälje
Karin Gustafsson, representant utsedd av Stockholms stad

Miljö- och samhällsbyggnadsrådet

Värd: Länsstyrelsen Stockholm

Representanter:

Victor Kilén, kommundirektör, Nacka
Anna Hadenius, Stockholm
Amanda Horwitz, Stockholm
Camilla Broo, kommundirektör, Huddinge
Katarina Kämpe, kommundirektör, Täby
Frida Nilsson, kommundirektör, Sundbyberg
Vesna Jovic, Järfälla
Johan von Sydow, Storsthlm

Samverkan Stockholmsregionen, SSR, styrgrupp

Värd: Länsstyrelsen Stockholm

Representanter:

Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro
Magnus Gyllestad, kommundirektör, Södertälje
Frida Nilsson, kommundirektör, Sundbyberg
Fredrik Jurdell, representant utsedd av Stockholms stad

Kommunal digitaliseringsberedning SKR

Värd: SKR

Representanter:

Per Törnvall, kommundirektör, Sollentuna
Cecilia Lejon, kommundirektör, Värmdö
Fredrik Jurdell, representant utsedd av Stockholms stad

CIO-gruppering

Värd: SKR

Representanter:

Maria Laxvik, Stockholm
Jonas Nordqvist, Storsthlm

Inera programråd

Värd: Inera

Representanter:

Anna Gärdin, Huddinge
Katarina Völgy, Storsthlm

Styrelse Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Värd: SRF

Representanter:

Daniel Broman, kommundirektör, Lidingö
Katarina Kämpe, kommundirektör, Täby
Camilla Broo, kommundirektör, Huddinge

Valberedning för Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Värd: SRF

Representanter:

Magnus Gyllestad, kommundirektör, Haninge
Cecilia Lejon, kommundirektör, Värmdö

Kommundirektörernas strategigrupper

Infrastruktur

Birgitta Pettersson, Sigtuna
Victor Kilén, Nacka
Katarina Kämpe, Täby
Frida Nilsson, Sundbyberg
Camilla Broo, Huddinge
Mikael Gustafsson, Stockholms stad    

God och nära vård och omsorg

Vesna Jovic, Järfälla
Camilla Broo, Huddinge
Fredrik Jurdell, Stockholms stad
Annika Hellberg, Vallentuna

Gemensam gymnasieregion

Kristina Tidestav, Nynäshamn
Daniel Broman, Lidingö
Christina Hedberg, Solna
Cynthia Runefjärd, Tyresö
Staffan Erlandsson, Österåker
Annika Hellberg, Vallentuna
                    

Digitalisering

Cecilia Lejon, Värmdö
Per Törnvall, Sollentuna
Fredrik Jurdell, Stockholms stad

 

Tjänstemannastyrgrupper

Kommunerna har också representation i två tjänstemannastyrgrupper:

Tjänstemannastyrgrupp Energikontoret och Energi- och klimatrådgivningen

Tjänstemannastyrgrupp för återvinningscentraler

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information