Kartlägga integrerade verksamheter och samfinansierade insatser inom barn och unga

Bakgrund

Handlingsplanen innehåller en strategisk inriktning om att utveckla, testa och etablera samfinansierade insatser och integrerade verksamheter där det är ändamålsenligt. I länet finns redan exempel på verksamheter som i olika grad är integrerade eller samordnade.

Om uppdraget 

Uppdraget ska bidra till ökad kunskap om ökad kunskap om olika sätt att integrera eller samordna verksamheter och om hur fler verksamheter i länet kan samordnas eller integreras. Under 2024 avgränsas uppdraget till att kartlägga samordnade/integrerade verksamheter för barn och unga.

Samrådsgruppen barn och ungas hälsa är ansvariga för uppdraget.

Genomförande av uppdraget

Genomföra en kartläggning av samverkande, integrerade, samlokaliserade och/eller samfinansierade verksamheter för barn och unga i länet.

  • Kartläggningen omfattar verksamheter inom socialtjänst inklusive LSS, förskola, skola, elevhälsa och hälso- och sjukvård,
  • Kartläggningen ska besvara frågor om finansiering, uppföljning, målgrupper, lokalisering och ansvarsfördelning och identifiera framgångsfaktorer och utmaningar i verksamheterna.

Mer information om uppdraget

Kontakta:

Nina Mautner Granath, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och VIS processledning
e-post: 
nina.mautner-granath@regionstockholm.se 

Daphne Wahlund, Storsthlm och VIS processledning, e-post: daphne.wahlund@storsthlm.se 

Visa cookie-information