Tack för ditt deltagande på Mötesplats - omställning framtidens socialtjänst

Tack för att du deltog och bidrog på Mötesplats - omställning framtidens socialtjänst. Vår första dialog för dig som arbetar med omställningen mot nya socialtjänstlagen.

Under 2024 bjuder Storsthlm i samarbete med Haninge kommun in till fördjupade dialoger om socialtjänstens insatser, inom tre områden, äldreområdet, individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Först ut var en dialog om socialtjänstens insatser inom äldreområdet. Dialogerna görs inom ramen för den regionala samverkans- och stödstrukturen, RSS.

På den här sidan hittar du utvärderingen och presentationer från dagen.

Utvärdering

Genom att fylla i vår utvärdering hjälper du oss bli ännu bättre i planeringen för framtida dialoger. 

Presentationer

Tips på länkar

  • Samlingssida hos SKR för socialtjänstens omställning.
    Här hittas bland annat information om projekten ”NUSO” och ”Tidiga insikter för tidiga insatser” och länk till överenskommelsen mellan staten och SKR för årets arbete med att förbereda omställningen. 
  • Digitalt samarbetsrum hos SKR – Mötesplats hälsa, vård och omsorg äldre.
    Här kan du ta del av information från nationell nivå, du kan bidra till SKRs påverkansarbete, och tillsammans med andra diskutera, inspirera, och dela erfarenheter kopplat till den omställning som äldreomsorgen är i. Du anmäler dig till den digitala mötesplatsen genom att mejla infor@skr.se och anger att du vill gå med i samarbetsrummet Mötesplats hälsa, vård och omsorg äldre.

Kontakt

Har du frågor om dialogen eller andra funderingar är du välkommen att kontakta oss!

Leonard Kihlgren
Leonard Kihlgren

Processledare

Personalbild Malin Carlson
Malin Carlson

Processledare

Visa cookie-information