Remisser om kommande vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tecknar årligen en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. När vårdförloppen är framtagna, går de ut på remiss.

Från och med i år (2021) släpps nya remisser vid fyra tillfällen per år och följande remissdatum kommer att gälla:

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november

För att kvalitetssäkra vårdprogrammet är remissförfarandet öppet. Det innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter på vårdprogrammet. Intressenter kan till exempel vara regioner, kommuner, patientföreningar, myndigheter och berörda professioner. 

Mer information om vårdförlopp på
Kunskapsstyrning hälso- och sjukvårds webbplatslänk till annan webbplats

Frågor och kontakt

Kunskapsstyrning-vard@skr.se