Tillsatta uppdrag inom psykisk hälsa

Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa:

 • Deepa Singhru, Storsthlm

Nationell arbetsgrupp (NAG) ADHD:

 • Malin Hagström, Norrtälje kommun

Nationell arbetsgrupp (NAG) depression och ångestsyndrom:

 • Helene Sjöblom, Stockholms stad

Nationell arbetsgrupp (NAG) självskada:

 • Nina Jones, Norrtälje kommun

Nationell arbetsgrupp (NAG) skadligt bruk och beteende:

 • Hanna Lennartsson, Värmdö kommun 

Regionalt programområde (RPO) psykisk hälsa:

Följande representerar Stockholms län:

 • Vakant, Stockholms stad (soc)
 • Catarina Odenberg, Sigtuna kommun (soc)
 • Catharina Lebel, Upplands-Väsby kommun (utbildning)
 • Linda Ekstrand, Sollentuna kommun (utbildning)
 • Deepa Singhru, vice ordförande RPO, Storsthlm

Tillsatta nationella uppdrag inom kunskapsstyrningen hälso- och sjukvård

Nationellt primärvårdsråd:

 • Åsa Hellström, Stockholms stad

Nationella vårdkompetensrådet:

 • David Lidin, Stockholms stad

Nationella patientsäkerhetsgruppen (samordnas via Sveriges kommuner och regioner):

 • David Lidin, Stockholms stad

Nationell samverkansgrupp (NSG) - stöd för utveckling:

 • Åsa Danielsson, Storsthlm

Nationellt programområde (NPO) - nervsystemets sjukdomar, i arbetsgruppen NAG stroke:

 • Lillian Carleson, Täby kommun

Nationellt programområde (NPO) - hud- och könssjukdomar, i arbetsgruppen svårläkta sår:

 • Caroline Loogna, Stockholms stad

Nationellt programområde (NPO) akut vård, arbetsgrupp:

 • Elisa Reinikainen, Nacka kommun

Nationell arbetsgrupp (NAG) och vårdförlopp sepsis:

 • Helen Lag Lundgren, Socialförvaltningen, Gotland

Tillsatta regionala uppdrag inom kunskapsstyrningen hälso- och sjukvård

Regionalt programområde (RPO) primärvård/nära vård:

 • Åsa Hellström, Stockholms stad

Regionalt programområde (RPO) barn och ungdomars hälsa:

 • Under tillsättning

Regionalt programområde (RPO) äldres hälsa:

 • Cajsa-Lena Vennström, Stockholms stad
 • Anna-Lena Möllstam, Nacka kommun

Regionalt vårdkompetensråd

 • Emma Braconier, Storsthlm
Personalbild Helena Wiklund
Helena Wiklund

Processledare

Personalbild Deepa Singhru
Deepa Singhru

Samordnare

Visa cookie-information