Tillsatta uppdrag inom psykisk hälsa

Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa:

Deepa Singhru, Storsthlm

Nationell arbetsgrupp (NAG) ADHD:

Malin Hagström, Norrtälje kommun

Nationell arbetsgrupp (NAG) depression och ångestsyndrom:

Helene Sjöblom, Stockholms stad

Nationell arbetsgrupp (NAG) självskada:

Lina Uggla Hedqvist, Norrtälje kommun

Nationell arbetsgrupp (NAG) skadligt bruk och beteende:

Hanna Lennartsson, Värmdö kommun 

Regionalt programområde (RPO) psykisk hälsa:

Följande representerar Stockholms län:

  • Anna Rinder von Beckerath, Stockholms stad (soc)
  • Catarina Odenberg, Sigtuna kommun (soc)
  • Catharina Lebel, Upplands-Väsby kommun (utbildning)
  • Lina Ekstrand, Sollentuna kommun (utbildning)
  • Deepa Singhru, vice ordförande RPO, Storsthlm

Tillsatta nationella uppdrag inom kunskapsstyrningen hälso- och sjukvård

Nationellt primärvårdsråd:

Åsa Hellström, Stockholms stad

Nationella vårdkompetensrådet:

David Lidin, Stockholms stad

Nationella patientsäkerhetsgruppen (samordnas via Sveriges kommuner och regioner):

David Lidin, Stockholms stad

Nationell samverkansgrupp (NSG) - stöd för utveckling:

Åsa Danielsson, Storsthlm

Nationellt programområde (NPO) - nervsystemets sjukdomar, i arbetsgruppen NAG stroke:

Lillian Carleson, Täby kommun

Nationellt programområde (NPO) - hud- och könssjukdomar, i arbetsgruppen svårläkta sår:

Caroline Loogna, Stockholms stad

Nationellt programområde (NPO) akut vård, arbetsgrupp:

Elisa Reinikainen, Nacka kommun

Nationell arbetsgrupp (NAG) och vårdförlopp sepsis:

Helen Lag Lundgren, Socialförvaltningen, Gotland

Tillsatta regionala uppdrag inom kunskapsstyrningen hälso- och sjukvård

Regionalt programområde (RPO) primärvård/nära vård:

Åsa Hellström, Stockholms stad

Regionalt programområde (RPO) barn och ungdomars hälsa:

Elin Fischer, Storsthlm

Regionalt programområde (RPO) äldres hälsa:

  • Cajsa-Lena Vennström, Stockholms stad
  • Anna-Lena Möllstam, Nacka kommun

Regionalt vårdkompetensråd

Emma Braconier, Storsthlm

Personalbild Helena Wiklund
Helena Wiklund

Processledare

Personalbild Deepa Singhru
Deepa Singhru

Samordnare

Visa cookie-information