Kommundirektörer - studieresa

torsdag 16 maj 2024 - fredag 17 maj 2024

Johan von Sydow förbundsdirektör för Storsthlm
Johan von Sydow

Förbundsdirektör

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information