Länsgemenensam kuratorsträff ungdomsmottagningar

tisdag 23 april 2024

08.30-11.30

Usine Konferens, Södermalmsallén 36-38

Lokal Champagne

Varmt välkomna till årets länsgemensamma kuratorsträff!

Det övergripande syftet med träffen är att erbjuda en mötesplats för informationsutbyte och samtal om gemensamma arbetssätt.

Agenda 

  • Välkommen
  • Samtal i blandade smågrupper, tema Hänvisningar
  • Paus med fika
  • Karin Liljeberg Trotzig, Folkhälsomyndigheten och Isabel Goicolea, Umeå universitet berättar om resultaten från en undersökning om hur ungdomsmottagningar i Sverige arbetar med psykisk hälsa

Anmälan

Anmäl dig till träffen här!

Kontakt

Personalbild Sara Broger
Sara Broger

Samordnare i ungdomsmottagningsfrågor

Visa cookie-information