VAS-rådet

onsdag 20 september 2023

kl. 12.00–18.00

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm

På agendan står bland annat investeringsbehovet, säkerhet i rådande omvärldsläge, den regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län och den regionala utvecklingsplanen. OBS! DETTA EVENEMANG ÄR NU FULLBOKAT 

Målgrupp: Politiker, tjänstemän och andra i Stockholms län som arbetar med VA-frågor, samhällsplanering, klimat, miljö och hälsa
Konferensen är kostnadsfri

 

AGENDA:

Gemensam lunch, 12.00-13.00

Välkomna och intro, 13.00 – 13.10                       
Andreas Thunberg, Ordförande VAS

Investeringsbehovet inom VA i Sverige, 13.10 - 13.50                        
Per Dalhielm, VD Svenskt Vatten

Nationell och regional samling – Blå färdplan, 13.50 – 14.30                       
Pyry Niemi, Public Affairs Manager Svenskt Vatten

Paus, 14.30 – 14.50

Investeringar i ett regionalt perspektiv, 14.50 – 15.30                       
Pär Ola Andersso, VD Käppalaförbundet
Christian Wiklund, VD Roslagsvatten
Mårten Frumerie, VD Stockholm Vatten och Avfall
Andreas Thunberg, VD Norrvatten

Status för den regionala vattenförsörjningsplanen, 15.30 – 15.50                                        
Johanna Lindgren, Miljödirektör Länsstyrelsen

Paus, 15.50 – 16.00                      

RUFS, 16.00 – 16.15                       
Martin Påhlman, Klimat- och regionplaneringschef Region Stockholm

En ny omvärld – säkerhetsfrågor inom VA, 16.15 – 16.30                       
Robert Nilsson, Säkerhetschef Norrvatten/Käppalaförbundet

Avslut med paneldiskussion, 16.30 – 17.00                       
Anders Ekegren, Moderator

Mingel, 17.00 – 18.00                       

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information