Kunskapsseminarium: God och nära vård och omsorg - Barn och unga

onsdag 20 september 2023 - onsdag 20 september 2023

kl. 09.00-11.00

Digitalt möte

Syftet med seminariet är att ge exempel på hur man kan arbeta med omställningen till god och nära vård och omsorg inom området barn och unga samt främja kunskapsutbyte, nätverkande och delande av goda exempel.

Seminariet vänder sig till: alla verksamma inom kommun och region som jobbar med omställningen till God och nära vård och omsorg.

Program
Nacka och Salems kommun och ytterligare någon kommun, delar med sig av sitt arbete på lokal nivå i samverkan med regionen.

Storsthlm leder ett panelsamtal med: Agneta Bolmgren, verksamhetsområdeschef, Lidingö stad och Josefin Bernhardsson, forskningsledare, fil. dr i sociologi, FoU Nordost.

Anmäla dig
(Digital möteslänk skickas ut efter att du anmält dig i anslutning till mötesdatumet. Mötet hålls i Microsoft Teams)

Sista anmälningsdag: 15 september.

Plats: Seminariet är digitalt och hålls via Microsoft Teams och är kostnadsfritt.

 

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Visa cookie-information