Artiklar

none
26 mars 2024 Storsthlms nyhetsbrev nr 1, 2024

I detta nummer kan du bland annat läsa om det yttrande som länets kommuner har enats om i ett remissvar till Trafikverket, om handlingsplanen vård och omsorg och vilka aktiviteter som ska prioriteras i länsövergripande samverkan och om Huddinge kommuns webbutbildning med målet att öka medvetenheten bland medarbetarna och förbättra stödet för personer som drabbas av missbruk och beroendeproblem.

none
14 december 2023 Storsthlms nyhetsbrev nr 7, 2023

I detta nummer kan du bland annat läsa om Storsthlms verksamhetsplan, Sundbybergs stads arbete med digital tvilling och att Energikontoret avvecklas vid årsskiftet.

none
23 oktober 2023 Storsthlms nyhetsbrev nr 6, 2023

I detta nummer kan du bland annat läsa om samverkan med Region Stockholm inom god och nära vård och omsorg, en intervju med Anna Nergårdh, utredare och expert inom vårdens organisering och om bättre tillgänglighet för ungdomsmottagningarna.

none
19 september 2023 Storsthlms nyhetsbrev nr 5, 2023

I detta nummer kan du bland annat läsa om att uppräkningen av programpriserna för gymnasieskolan rekommenderas att bli 3,4 procent.

none
21 juni 2023 Storsthlms nyhetsbrev nr 4, 2023

I detta nummer kan du bland annat läsa om arbetet med den nya handlingsplanen god och nära vård, om Stockholmsregionens Europakontor samt om en spännande workshop om socialtjänstens insatser.

none
31 mars 2023 Storsthlms nyhetsbrev nr 2, 2023

I detta nummer sammanfattar vi förbundsmötet och Mötesplats Storsthlm som gick av stapeln den 23 mars 2023, och berättar om den nya strategiska inriktningen och Storsthlms nya styrelse.

none
2 mars 2023 Storsthlms nyhetsbrev nr 1, 2023

I detta nummer kan du bland annat läsa om förbundsmötet och Mötesplats Storsthlm, om Upplands Väsbys arbete med metodrum, samt om en utredning som ska se över vuxenutbildningens utveckling.

none
21 december 2022 Storsthlms nyhetsbrev nr 5, 2022

I detta nummer kan du bland annat läsa om Mötesplats Storsthlm, om Haninge kommuns arbete med samordnad vård, och om vårdmodellen FACT och dess möjligheter och utmaningar.

none
19 oktober 2022 Storsthlms nyhetsbrev nr 4, 2022

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om Mötesplats Storsthlm, att huvudöverenskommelsen kring samverkan om hälsa, vård och omsorg är antagen och hur Upplands Väsby jobbar för att lösa långtidsarbetslösheten.

Visa cookie-information