Alla talare uppdaterad

Filmer från de parallella seminarierna

Nu kan du ta del av de parallella seminarierna du inte hann med på Mötesplats Storsthlm den 23 mars.

God och nära vård och omsorg – tar vår styrning oss dit

Se hela seminariet här (filmen är otextad):

Vi är enade om vart vi vill – mot en god, sömlös och personcentrerad vård. Vi vet att det är avgörande att genomföra förändringar för att klara länets utmaningar. Men det finns olika idéer om vilken styrning som krävs för att ta oss dit. Hur skapar vi goda förutsättningar i vårt län för omställningen till en sömlös vård och omsorg? Vilken betydelse har egentligen styrningen för hur vården i slutändan blir?

Moderator: Anna Nergårdh, tidigare utredare god och nära vård.
Medverkande: Anna Krohwinkel, forskningschef Leading Health Care, Anna-Lena Johansson, kommunalråd Sollentuna, ledamot i VIS politiska styrgrupp (VIS står för Vård i Samverkan), Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd Region Stockholm och ledamot i VIS, Vård i samverkan, Vesna Jovic, kommundirektör Järfälla och med i strategigruppen för god och nära vård och omsorg, Patric Rylander, äldredirektör Stockholms stad, Kjell Broström, ordförande i NSPH i Stockholms län. 

Här kan du se presentationerna.

Digitalisering och AI – hur ser skolornas framtida utmaningar och möjligheter ut?

Se hela seminariet här (filmen är otextad):

Arbetsmarknadens behov av kunskap och arbetskraft ska få större betydelse för gymnasieskolan. Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund ska vara utgångspunkter för lärarutbildning och planering, genomförande och utvärdering av skolans verksamhet. Samtidigt förändras synen på kunskap och bildning snabbt. Digitalisering och artificiell intelligens testar gränserna och utmanar traditionella undervisningsmetoder, utvärderingsförfaranden och prov. Vilka förändringar står vi inför? Hur kan vi öka förutsättningarna för det livslånga lärandet och förbereda våra unga med rätt kompetenser in i framtiden?

ModeratorKarin Soffiantini Yildiz, verksamhetschef Gymnasieregionen Storsthlm
MedverkandeErik Winerö, gymnasielärare i svenska och religion och doktorand i tillämpad IT mot utbildningsvetenskap, panelsamtal med Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen på Södertörns Högskola, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Frida Plyhm Forshell, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör Huddinge kommun, Daniel Broman, stadsdirektör Lidingö stad.

Här kan du se presentationen.

Morgondagens transportsystem – hur skapar vi en hållbar, robust och tillgänglig infrastruktur?

Se hela seminariet här (filmen är otextad):

Transportsystemen har stor inverkan på människors dagliga liv, näringslivets utveckling och hur Stockholmsregionen utvecklas framöver. För att skapa tillgängliga och robusta transportsystem krävs utvecklat samarbete mellan många aktörer på kommunal, regional och statlig nivå. Hur ser trenderna och förutsättningarna ut? Hur ska satsningar prioriteras och finansieras?

Moderator:Per Ankersjö
MedverkandeMichaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande Österåkers kommun, Jan Valeskog, Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad, Peter Siljerud, trendspanare och framtidsforskare på Futurewise, Maria Bratt Börjesson, professor VTI och Linköpings Universitet, Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun, Birgitta Pettersson , kommundirektör Sigtuna kommun, Åsa Engwall, samhällsbyggnadschef Upplands Väsby kommun, Anton Västberg, utvecklingsdirektör Region Stockholm.

Här kan du se presentationerna (kommer inom kort).

Kommunernas digitalisering – vem har egentligen makten?   

Se hela seminariet här (filmen är otextad):

Alltmer tyder på att digitaliseringstakten i Sverige inte är tillräckligt snabb för att klara kommunernas framtida utmaningar. Men vem styr egentligen över digitaliseringen? Har kommunerna makten och resurserna att styra sin digitalisering eller behöver vi hitta nya former för samverkan mellan kommuner, regioner och myndigheter för att möta framtidens behov?

Moderator: Anders Carlsson, Storsthlm
Medverkande: Patrik Sundström, Chief Digital Officer (CDO) SKR, Stefan Carlson, CTO, Stockholms stad, Per Törnvall, kommundirektör Sollentuna kommun och med i strategigruppen för digitalisering, Andi Kravljaca, framtidsstrateg Huddinge kommun, Christer Lindberg, ekonomichef Solna stad.

Här kan du se presentationen.

Visa cookie-information