Välkommen till att anmäla dig till workshopserien för digitalisering av detaljplaner!

tisdag 25 januari 2022

Workshopserien är till för kommunerna inom Storstockholm och syftet med dem är att lära känna varandra, få en bild över hur långt respektive kommun kommit i arbetet och förstå varandras nuläge. Målet för workshopserien är att skapa nätverk och samarbete över kommungränserna.

Arrangör är Storsthlms geodataråd.

I länken nedan anmäler du ditt deltagande till hela serien, därefter kommer kallelser skickas i Outlook till varje möte. Anmäl dig alltså även om du inte kan vara med vid första tillfället.

27 oktober
9 november
25 januari
8 februari
23 mars
7 april

Workshop digitala detaljplaner (invajo.com)

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information