Artiklar

none
12 oktober 2021 "Omställningen till en hållbar socialtjänst måste genomföras"

Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänst djupdyker i förslaget om ny socialtjänstlag, något som berör de alla. Vad säger remisserna och hur kommer en ny lag påverka kommunerna i Stockholms län?

none
11 oktober 2021 Full fart för nya förbundsdirektören

Några veckor in på nya jobbet har Johan von Sydow hunnit träffa både kommundirektörer, kommunstyrelseordförande, styrelsens arbetsutskott, medarbetare och många andra. Han är i full gång med att lära känna verksamheten och tillsammans med medlemmar och medarbetare mejsla ut hur organisationen ska utvecklas.

none
20 september 2021 Digitaliseringens goda effekter inom utbildningsområdet

Den 16 september bjöd Storsthlm in till ett seminarium om digitaliseringens goda effekter inom utbildningsområdet. Syftet med seminariet var att stötta kunskapsutbyte mellan länets kommuner och samlade runt 50 deltagare från olika kommuner i regionen. Moderatorer var Catrin Ditz och Nina Hammargren. Kommunerna Sigtuna, Värmdö, Botkyrka, Täby och Norrtälje delade generöst med sig av goda exempel från sina respektive digitaliseringsprojekt.

none
19 september 2021 ”Många frågor som kvarstår”

På Storsthlms strategiska nätverk för Arbetsmarknad och tillväxt den 15 september stod pandemins påverkan på arbetsmarknaden och reformeringen av Arbetsförmedlingen i fokus. Roger Mörtvik, statssekreterare åt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, var digitalt på plats för att berätta om och svara på frågor gällande regeringens arbetsmarknadspolitik.

none
1 juli 2021 Slutantagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2021

Den första juli presenterades slutantagningen till gymnasie- och gymnasiesärskolan i Stockholms län inklusive Håbo kommun som ingår i den gemensamma gymnasieregionen. Här hittar du en sammanfattning av statistiken jämfört med föregående år.

none
22 juni 2021 Storsthlms nyhetsbrev nr 3, 2021

I detta nummer kan du bland annat läsa om vår blivande förbundsdirektör Johan von Sydow, en ny överenskommelse för placerade barn och ungas rätt till hälso-, sjuk- och tandvård, dialog kring gymnasieregionens utveckling och mycket mer.

none
15 juni 2021 ”Att sminka grisen med tvärfunktionell mascara”

Vi har pratat med Anna Gärdin, framtidsdirektör i Huddinge om den förändringsresa som digitaliseringen innebär i kommunerna och vad hon ser behöver göras för att förflytta sig framåt på området.

none
14 juni 2021 IFAU:s utvärdering av Arbetsförmedlingens nya matchningsverktyg

Den 19 maj gästade både Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Arbetsförmedlingen Storsthlms strategiska nätverk för Arbetsmarknad och tillväxt för att diskutera Arbetsförmedlingens nya matchningsverktyg Rusta och matcha (KROM).

none
14 juni 2021 Vad är viktigt för ungdomarna när de besöker en ungdomsmottagning?

Resultatet finns i en barnkonsekvensanalys som Sweco genomfört på uppdrag av Storsthlm och Region Stockholm. Analysens resultat har redan blivit ett stöd i utvecklingen av ungdomsmottagningen i Södertälje.

Visa cookie-information