Nytt webbstöd ska hjälpa yrkesverksamma i mötet med våldsutsatta

Våld, Nyhet/press / 3 december 2021

Tiago Bandeira Mmv4nu3uby8 Unsplash

Operation kvinnofrid har tagit fram ett webbstöd för att stötta yrkesverksamma som möter personer som är utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål eller sexuellt våld oberoende av relation. 

Webbstödet är en del i det myndighetsgemensamma arbetet att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län. Syftet med webbstödet är att ge yrkesverksamma vägledning i arbetet med våldsutsatta och att underlätta samverkan med andra myndigheter. Webbstödet redogör för varje steg genom hela stödprocessen för den våldsutsatta – från tidig upptäckt till långsiktigt stöd och rättsprocessen – samtidigt som den ger en överblick av de olika aktörernas roller.

I februari 2020 lanserade aktörerna inom Operation Kvinnofrid – Länsstyrelsen Stockholm, Polisen, Stockholms stad, Region Stockholm, Storsthlm, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten – en regional strategi med tillhörande handlingsplan för att uppnå visionen om att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel. Sedan dess har olika framsteg gjorts inom myndigheternas arbete för att uppfylla de åtaganden som finns i handlingsplanen. Webbstödet för yrkesverksamma är en del i detta. 

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Visa cookie-information