Artiklar

none
1 augusti 2022 Planeringen inför hösten pågår för fullt

Nu har många börjat jobba efter sin ledighet och skolstarten närmar sig efter ett långt sommarlov! Här på Storsthlm är vi nu igång som vanligt och planeringen inför hösten pågår för fullt. 

none
21 juni 2022 Storsthlms nyhetsbrev nr 3, 2022

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om Storsthlms möte med energi- och digitaliseringsministern, om att ungdoms-och elevdatabasen fyller 10 år och statusen för etableringsarbetet HÖK och dess riktlinje.

none
21 juni 2022 Viktigt att driva det långsiktiga arbetet

Inom Storsthlm ser vi tydligt vikten av att driva det långsiktiga arbetet även om olika kriser påverkar vår tillvaro. Vi fortsätter att lägga grunden för Storsthlms strategiska inriktning under nästa mandatperiod, delvis genom att göra förändringar i vår organisation och slå ihop de två enheterna för regional och välfärdsutveckling.

none
17 juni 2022 Givande möte med digitaliseringsministern

I går mötte representanter från Stockholmskommunerna och Storsthlm digitaliseringminister Khashayar Farmanbar. Temat var både att konkretisera vad som behövs nationellt på digitaliseringsområdet och att sträcka ut handen från länet med budskapet att vi vill vara med och bidra.

none
14 juni 2022 Sammanfattning från styrelsen den 9 juni

Styrelsen beslutade om programpriserna 2023 för gymnasieskolan samt prisuppräkning för Sfx-utbildningar. Bland övriga ärenden fanns en remiss, Regional masshanteringsplan för Stockholms län, som styrelsen beslutade yttra sig över och uppföljning av Storsthlms verksamhet och ekonomi, tertial 1, som styrelsen godkände.

none
13 juni 2022 Digital referenstagning - ett modernt sätt att arbeta

I Botkyrka kommun arbetar man med att införa digital referenstagning vid rekryteringar. Vi har pratat med Nina Angermund Carlsson, HR-specialist i Botkyrka, som varit med under hela arbetet med införandet.

none
13 juni 2022 "Vi vill belysa sårbarheter som kan möjliggöra eller underlätta välfärdsbrottslighet inom kommunen"

– Med den här handlingsplanen vill vi belysa sårbarheter som kan möjliggöra eller underlätta välfärdsbrottslighet inom kommunen, säger Maja Bjarneby, utredare på socialförvaltningen, Stockholms stad. På seminariet om välfärdsbrott som Storsthlm arrangerade den 20 maj berättade Maja Bjarneby, Shahira Megahid och Hanna Rossetti från Stockholms stad bland annat om vikten av politisk vilja, sitt arbete med att ta fram en handlingsplan samt uppföljning av HVB och upptäcka och förhindra fusk inom den personliga assistansen.

none
8 juni 2022 Nu finns en samlingssida för goda kommunexempel

På möten och under våra seminarier ser vi ständigt exempel på hur kommunerna löst problem och skapat nya effektiva sätt att arbeta. Nu har vi samlat en rad exempel så att du kan ta del av dem.

none
29 maj 2022 Ungdoms- och elevdatabasen tio år

Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) innehåller uppgifter om alla ungdomar i Stockholm mellan 16 och 19 år, och hela 83 800 elever är placerade i UEDB just nu. Nu fyller den tio år.

Visa cookie-information