Artiklar

none
24 oktober 2023 Uppdaterad version av den regionala vattenförsörjningsplanen

En fungerande vattenförsörjning är en förutsättning för en växande region. Den regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län har nu uppdaterats.

none
23 oktober 2023 Bred regional uppslutning bakom ny masshanteringsstrategi

För att skapa en cirkulär och klimatanpassad hantering av berg- och jordmassor i länet har en ny strategi tagits fram i Stockholms län. Det är den första masshanteringsstrategin i landet med en bred regional uppslutning.

none
23 oktober 2023 App ska öka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna

Nu ska det bli lättare för ungdomar att träffa kuratorer. Storsthlm har fått i i uppdrag att upphandla och förvalta en kommungemensam app för att öka tillgängligheten för ungdomarna till kuratorer. 

none
23 oktober 2023 Storsthlms nyhetsbrev nr 6, 2023

I detta nummer kan du bland annat läsa om samverkan med Region Stockholm inom god och nära vård och omsorg, en intervju med Anna Nergårdh, utredare och expert inom vårdens organisering och om bättre tillgänglighet för ungdomsmottagningarna.

none
23 oktober 2023 Sammanfattning från styrelsen den 12 oktober 2023

Storsthlms kansli fick i uppdrag att upphandla, införa och förvalta en kommungemensam app för att underlätta tillgängligheten för ungdomar att få kuratorsstöd på länets ungdomsmottagningar.

none
19 oktober 2023 Skolministern: Skolan måste tillbaka till grunderna

Hur får vi fler elever att ta gymnasieexamen? Och hur får vi fler elever att välja utbildning efter arbetsmarknadens behov? Vi pratade med skolminister Lotta Edholm (L) som gästade utbildningsnätverkets träff den 17 oktober.

none
18 oktober 2023 Hallå Anna Nergårdh, utredare och expert inom vårdens organisering!

Sedan i våras har Storsthlm haft experthjälp i arbetet med handlingsplanen god och nära vård. Tidigare särskilda utredaren Anna Nergårdh, stödjer Storsthlm med ett särskilt fokus på kommunperspektivet.

none
17 oktober 2023 Lyckad samverkan för tidiga insatser för barn och unga

Första Linjen i Nacka är en mottagningsfunktion där Nacka kommun och Region Stockholm samverkar för tidiga insatser för barn och unga. Både kommunen och regionen identifierade ett gemensamt uppdrag att tillsammans samarbeta för att ge lättillgänglig, tidigt och effektiv vård och stöd till barn med psykisk ohälsa och deras familjer.

none
10 oktober 2023 Hej Peter Vesterholm!

Ny verksamhetschef för regional samverkan hos oss på Storsthlm. Vad var det som lockade dig till oss?

Visa cookie-information