Artiklar

none
31 januari 2023 Teori och praktik under samma tak

När Coronakommissionens rapport släpptes lyftes bland annat bristen på kompetens inom äldreomsorgen. Då föddes idén hos Ariana Forsberg, MAS och Helena Bonnevier, sakkunnig Äldreomsorg i Upplands Väsby kommun om att starta ett metodrum med stöd av stimulansmedel God och nära vård.

none
27 januari 2023 Nu startar Yrkesresan Barn och unga i Stockholms län!

Yrkesresan är ett nationellt koncept för introduktion och kompetensutveckling för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten. Först ut är Barn och unga.

none
21 december 2022 Storsthlms nyhetsbrev nr 5, 2022

I detta nummer kan du bland annat läsa om Mötesplats Storsthlm, om Haninge kommuns arbete med samordnad vård, och om vårdmodellen FACT och dess möjligheter och utmaningar.

none
20 december 2022 Hur hjälper vi gemensamt barn och unga i störst behov av samhällets vård och stöd?

Den 8 december samlades representanter från Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP), socialförvaltningarna i Stockholms stad, Huddinge kommun och Vallentuna kommun, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och fem barnrättsorganisationer, för en dialog kring modellen FACT (Functional Assertive Community Treatment).

none
19 december 2022 Sammanfattning från styrelse den 15 december 2022

Förutom att styrelsen fick information om förslag till Storsthlms strategiska inriktning 2023-2026, fastställde styrelsen verksamhetsplan och budget för 2023. De tog också beslut om att avveckla Storsthlms uppdrag att driva Energikontoret och att medfinansiera Resvaneundersökningen för 2023.

none
19 december 2022 Haninge kommun satsar på samordnad vård

Att besöka en vårdcentral när man har en funktionsnedsättning kan vara omständligt. Oftast behöver man ett mer samordnat omhändertagande. Sedan september i år finns en mottagning för samordnat medicinskt omhändertagande (SMO) vid Handens vårdcentral. En satsning som social -och äldreförvaltningen i Haninge kommun står bakom.

none
6 december 2022 Södertäljes nya sökverktyg ska minska felvalen

Södertälje kommun har byggt om sin gymnasiewebb och skapat ett sökverktyg som hjälper eleverna att se sina möjligheter inför gymnasievalet.

none
29 november 2022 Gymnasiemässan lockade 18 787 besökare

Gymnasieantagningen deltog på årets digitala gymnasiemässa den 22-23 november. Vår monter var välbesökt, och vi hade hela 3 545 besökare och 173 chattar.

none
24 november 2022 Nu etablerar vi den nya samverkansordningen för god och nära vård

När huvudöverenskommelsen för vård och omsorg (HÖK) trädde i kraft i september var arbetet redan i full gång med att planera etableringen av den nya samverkansordningen. Under hösten gick startskottet för etableringsaktiviteterna och för två av samrådsgruppsområdena har det nu hållits workshops; Äldres hälsa samt Digitalisering.

Visa cookie-information