Artiklar

none
18 oktober 2021 Sammanfattning från styrelsen 14 oktober

Styrelsen beslutade att rekommendera kommunerna att anta en Huvudöverenskommelse om samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län. De beslutade också att yttra sig över en remiss, Kollektivtrafikplan 2050, från Trafikförvaltningen på Region Stockholm.

none
14 oktober 2021 Huvudöverenskommelse om hälsa, vård och omsorg i Stockholms län

Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram en huvudöverenskommelse om samverkan om hälsa, vård och omsorg i Stockholms län. Nu har Storsthlms styrelse beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta den.

none
12 oktober 2021 "Omställningen till en hållbar socialtjänst måste genomföras"

Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänst djupdyker i förslaget om ny socialtjänstlag, något som berör de alla. Vad säger remisserna och hur kommer en ny lag påverka kommunerna i Stockholms län?

none
23 september 2021 Full fart för nya förbundsdirektören

Tre veckor in på nya jobbet har Johan von Sydow hunnit träffa både kommundirektörer, kommunstyrelseordförande, styrelsens arbetsutskott, medarbetare och många andra. Han är i full gång med att lära känna verksamheten och tillsammans med medlemmar och medarbetare mejsla ut hur organisationen ska utvecklas.

none
20 september 2021 Digitaliseringens goda effekter inom utbildningsområdet

Den 16 september bjöd Storsthlm in till ett seminarium om digitaliseringens goda effekter inom utbildningsområdet. Syftet med seminariet var att stötta kunskapsutbyte mellan länets kommuner och samlade runt 50 deltagare från olika kommuner i regionen. Moderatorer var Catrin Ditz och Nina Hammargren. Kommunerna Sigtuna, Värmdö, Botkyrka, Täby och Norrtälje delade generöst med sig av goda exempel från sina respektive digitaliseringsprojekt.

none
19 september 2021 ”Många frågor som kvarstår”

På Storsthlms strategiska nätverk för Arbetsmarknad och tillväxt den 15 september stod pandemins påverkan på arbetsmarknaden och reformeringen av Arbetsförmedlingen i fokus. Roger Mörtvik, statssekreterare åt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, var digitalt på plats för att berätta om och svara på frågor gällande regeringens arbetsmarknadspolitik.

none
23 augusti 2021 Storsthlm och World skills sweden vill få fler att söka yrkesprogram genom Yrkeskampen

Storsthlm har tillsammans med World skills sweden ingått ett samarbetsavtal för tävlingen Yrkeskampen under 2021 som syftar till att få fler ungdomar att söka till gymnasiala yrkesprogram.

none
1 juli 2021 Slutantagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2021

Den första juli presenterades slutantagningen till gymnasie- och gymnasiesärskolan i Stockholms län inklusive Håbo kommun som ingår i den gemensamma gymnasieregionen. Här hittar du en sammanfattning av statistiken jämfört med föregående år.

none
22 juni 2021 Storsthlms nyhetsbrev nr 3, 2021

I detta nummer kan du bland annat läsa om vår blivande förbundsdirektör Johan von Sydow, en ny överenskommelse för placerade barn och ungas rätt till hälso-, sjuk- och tandvård, dialog kring gymnasieregionens utveckling och mycket mer.

Visa cookie-information