Artiklar

none
16 april 2024 Preliminärantagningen: Ekonomiprogrammet fortsätter att öka

Nu har de preliminära antagningsgränserna till gymnasieskolorna i Stockholms län, Håbo och Gnesta publicerats. Flest förstahandssökande har ekonomiprogrammet med 8150 sökande, följt av samhällsvetenskapsprogrammet med 6 300 sökande.

none
28 mars 2024 Utjämningssystemet behöver fokusera på rätt saker!

De 26 kommunerna i Stockholms län har, genom Storsthlm, enats om ett inspel till utjämningskommitténs utredning om en ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning.

none
26 mars 2024 Länets aktörer förebygger och bekämpar våld tillsammans

Våld i nära relation är fortsatt ett utbrett problem i Stockholms län. Regionala aktörer stärker nu sina åtaganden och åtgärder, för att förebygga och bekämpa våldet.

none
26 mars 2024 Huddinge kommun stärker kompetensen med digital utbildning om missbruk och beroende

Under hösten 2023 lanserade Huddinge kommun en webbutbildning med målet att öka medvetenheten bland medarbetarna och förbättra stödet för personer som drabbas av missbruk och beroendeproblem.

none
26 mars 2024 Storsthlms nyhetsbrev nr 1, 2024

I detta nummer kan du bland annat läsa om det yttrande som länets kommuner har enats om i ett remissvar till Trafikverket, om handlingsplanen vård och omsorg och vilka aktiviteter som ska prioriteras i länsövergripande samverkan och om Huddinge kommuns webbutbildning med målet att öka medvetenheten bland medarbetarna och förbättra stödet för personer som drabbas av missbruk och beroendeproblem.

none
25 mars 2024 Framtidens socialtjänst: Dialoger för hållbar omställning och samverkan

Under februari och mars har Storsthlm tillsammans med Haninge kommun arrangerat en serie dialoger med fokus på den omställning som krävs för att skapa en hållbar socialtjänst.

none
25 mars 2024 Sammanfattning från styrelsen den 21 mars 2024

På årets första styrelsemöte fastställdes årsredovisningen för 2023. Styrelsen beslutade också att yttra sig över Landsbygds- och infrastrukturdepartementets remiss Trafikverkets Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.

none
21 mars 2024 Satsningar på Stockholmsregionen skapar nytta för hela Sverige

Investeringar i Stockholms läns infrastruktur är en investering i hela landets framtida utveckling. Det är en av huvudpunkterna i det yttrande som länets kommuner, genom Storsthlm, har enats om i ett remissvar till Trafikverket.

none
7 mars 2024 Sjuårig handlingsplan för god och nära vård och omsorg, nu med prioriterade aktiviteter för 2024

Den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS) har fattat beslut om vilka aktiviteter som ska prioriteras i länsövergripande samverkan under 2024.

Visa cookie-information