Artiklar

none
11 juni 2021 Krafttag för placerade barn och ungas rätt till hälso-, sjuk- och tandvård

Både internationella och nationella studier visar att barn och unga i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. Nu tar Storsthlm och Region Stockholm ett krafttag för dessa barn och ungas rätt till hälso-, sjuk och tandvård.

none
10 juni 2021 Sammanfattning från styrelsen 10 juni

Styrelsen beslutade om programpriser 2022 för gymnasieskolan och att rekommendera kommunerna anta två överenskommelser; en som handlar om vård av barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet och en som handlar om samarbete kring energi- och klimatrådgivning.

none
9 juni 2021 Välkommen till vår nya webbplats

Nu har vi uppgraderat Storsthlms webbplats så att den är mer tillgänglig och har bättre överskådlighet.

none
26 maj 2021 Regional dialog – gemensam gymnasieregion

I maj höll Storsthlm en regional dialog om den gemensamma gymnasieregionen där bland annat gymnasiebehovsrapporten för 2021 presenterades. Under dialogen låg fokus bland annat på kommunernas klusterarbete, något man även kan läsa mer om i rapporten.

none
19 maj 2021 Olivia Wigzell: ”En ny äldreomsorgslag ska stödja – inte stjälpa eller försvåra”

Äldreomsorgen behöver förbättras, den ska vara trygg och säker och det ska vara tydligare för äldre vilket stöd och hjälp de kan få samt när i livet de kan få den. Det berättade Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, och särskild utredare för uppdraget att föreslå en ny äldreomsorgslag på Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänsten.

none
12 maj 2021 Johan von Sydow ny förbundsdirektör för Storsthlm

Johan von Sydow, idag länsöverdirektör i Stockholm, blir ny förbundsdirektör för kommunernas samverkansorganisation Storsthlm från och med den 1 september.

none
30 april 2021 Missade du Mötesplats Stockholmsregionen?

Nu kan du kolla vad som diskuterades när Storsthlm och Region Stockholm tillsammans arrangerade en konferens om hur pandemin har påverkat utmaningarna i välfärdssektorn.

none
20 april 2021 En god, nära och samordnad vård med patienten i fokus

Sveriges kommuner och regioner och staten har träffat en överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården under 2021. Nu kan kommunerna i länet inhämta statliga stimulansmedel för omställningsarbetet för en God och nära vård. Samtidigt genomför Storsthlm just nu en förstudie för att identifiera kommunernas behov av regional samordning, för att säkerställa att patienter vår en god, nära och samordnad vård.

none
20 april 2021 Länsgemensamma satsningar inom psykisk hälsa

I överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention finns, förutom stimulansmedel till kommuner och regioner var för sig, även länsgemensamma medel för gemensamt arbete. Kommunerna i länet kan under året ta del av de länsgemensamma satsningarna Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och de aktiviteter som genomförs av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention.