Digitaliseringens goda effekter inom social välfärd och hälsa

Nyhet/press / 14 december 2021

Äldre par håller handen, sitter på en bänk

Virtual Reality som stöd för personer med funktionsnedsättning och digitalt föräldrastöd? Styrning av mobila enheter inom hemtjänsten och digital signering? Detta är exempel på några av de arbeten som i dag utförs i länet för att höja både kvalitet och effektivitet på verksamheten inom socialtjänsten.

Den 3 december bjöd de strategiska nätverken för ekonomi, digitalisering och socialtjänst in till ett seminarium om digitaliseringens goda effekter inom social välfärd och hälsa. Socialtjänsten ökar ständigt i komplexitet och kräver många olika roller och ansvarsområden för att säkerställa hög kvalitet på verksamheten, för såväl invånare, brukare som medarbetare inom socialtjänsten. Seminariet gav kommunerna tillfälle att byta erfarenheter och dela med sig av goda exempel och råd. Digitala verktyg och samarbete mellan kommunerna kommer att vara en viktig faktor i arbetet framåt.

Utveckling av teknik och arbetssätt

Solna, Upplands-Bro och Nykvarn visar hur de har ökat medarbetarnas digitala kompetens och hur de har arbetat med interna processer för att styra mobila enheter inom hemtjänsten. Ett annat intressant initiativ är möjligheten att effektivisera och inte minst säkra digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Huddinge, Stockholm stad (Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning) och Täby visar på en stark initiativkraft att utveckla nya metoder och verktyg för att utveckla tillgängligheten för brukare genom digitalisering. Det sker bland annat genom att erbjuda föräldrar möjligheten att både boka och vara med på digitalt föräldrastöd med kuratorer, använda Virtual Reality-teknik tillsammans med personer med funktionsnedsättning eller användning av sensorer i stället för videoövervakning inom äldreomsorgen.

Viktiga framgångsfaktorer

Några av de framgångsfaktorer som nämndes i de gemensamma paneldiskussionerna var vikten att våga prova, våga skala upp men även våga sluta göra saker. Om vi ska ta digitaliseringen framåt kan vi inte både testa nya saker och samtidigt fortsätta med allt gammalt vi har gjort.

Seminarieserie om positiva digitala effekter

Seminariet är det femte i sitt slag om hur digitalisering kan göra skillnad. Syftet med seminarieserien är att ge en snabb överblick kring vad som händer på digitaliseringsområdet i länets kommuner för att främja kunskapsutbyte, nätverkande och delande av goda exempel på digitaliseringsprojekt.

Totalt har seminarieserien samlat cirka 300 deltagare från alla kommunerna i Stockholms län. Deltagarna har både lyssnat och aktivt medverkat med presentationer av goda exempel och aktuella projekt. Bakom detta står en aktiv arbetsgrupp med representanter från ekonomichefsnätverket och digitaliseringsnätverket. De samlade utvärderingarna visade ett snittbetyg på 8,4/10. Nu pågår även planering för fullt för kommande seminarier under våren 2022.

Fortsatt nätverkande kring digitalisering

Storsthlm ser digitalisering som en förutsättning för flera nyckelområden inom samhällets utveckling. Vi träffas regelbundet inom de strategiska nätverken för digitalisering och för socialtjänst.

Visa cookie-information