Så går vi vidare efter pandemin – Mötesplats Stockholmsregionen

Nyhet/press / 4 november 2021

Deltagare konferens 28 oktober 2021

På konferensen Mötesplats Stockholm 28 oktober samlades några av länets ledande politiker och tjänstemän för att samtala kring vad pandemin har inneburit och kommer att innebära framåt för Stockholmsregionen.

Konferensen delades upp i tre pass.

Det historiska perspektivet

Magnus Västerbro, författare och journalist som bland annat har skrivit Pestens år: Döden i Stockholm och Svälten: Hungeråren som formade Sverige, satte pandemiåren 2020 och 2021 i ett större sammanhang.

Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör Region Stockholm, Stefan Hollmark, kommundirektör Tyresö kommun, Vesna Jovic, kommundirektör Järfälla kommun och David Lagneholm, förvaltningschef trafikförvaltningen Region Stockholm reflekterade kring detta. Har pandemin lett till några bestående förändringar i våra verksamheter? På vilket sätt arbetar vi annorlunda nu och vad kommer att bli det nya normala framåt?

Det ekonomiska perspektivet

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner, gav en bild av hur det ekonomiska läget såg ut för kommuner och regioner innan pandemin, och hur ser det ut nu. Hur påverkas arbetsmarknaden? Och hur tar vi oss ur krisen?

Därefter samtalade Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Regioner, Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör Region Stockholm, Johan von Sydow, förbundsdirektör Storsthlm och Magdalena Bosson, stadsdirektör Stockholms stad om det ekonomiska läget för region och kommuner. Ett spännande inslag var en ”feedback-cirkel” där de gav varandra feedback kring vad de hade gjort bra, och vad de ville se mer av framåt.

Det lokala, regionala och statliga perspektivet

Civilminister Lena Micko berättade om hur regeringen ser på pandemiåret, vad det har inneburit och kommer att innebära för Stockholmsregionens och Sveriges tillväxt framåt.

Summerande diskussion där Irene Svenonius, finansregionråd Region Stockholm och Mats Gerdau, förbundsordförande Storsthlm tillsammans med Sven-Erik Österberg, landshövding Stockholms län, Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad, Gustav Hemming, tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd Region Stockholm samt Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande Botkyrka kommun samtalade om vilka bestående samhällsförändringar vi kan se och vad som krävs för att få igång samhället igen.

Avslutningsvis summerade våra värdar Mats Gerdau, förbundsdirektör Storsthlm och Irene Svenonius, finansregionråd, dagen och fullföljde feedback-cirkeln kring samverkan mellan kommunerna och regionen.

Ta del av konferensen i efterhand

Ta del av Mötesplats 28 oktober Vår tids största kris – hur går vi vidare? (Youtube) 

Missade du tidigare konferenser?

På den digitala konferensen den 29 april diskuterades vad vi har lärt oss det senaste året? Hur har Region Stockholm och länets kommuner påverkats? Hur ser välfärdens nya utmaningar ut?

Ta del av seminariet från 29 april på Youtube

Visa cookie-information