Artiklar

none
3 maj 2024 Sammanfattning från styrelsen den 25 april 2024

Styrelsen yttrade sig över Stockholms stads avfallsplan. Därutöver fick styrelsen information, bland annat om regionala samverkans- och stödstrukturer inom vård- och omsorg i Stockholms län. Två av Storsthlms fyra politiska styrgrupper informerade om pågående arbete och planerna framåt.

none
28 mars 2024 Utjämningssystemet behöver fokusera på rätt saker!

De 26 kommunerna i Stockholms län har, genom Storsthlm, enats om ett inspel till utjämningskommitténs utredning om en ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning.

none
26 mars 2024 Storsthlms nyhetsbrev nr 1, 2024

I detta nummer kan du bland annat läsa om det yttrande som länets kommuner har enats om i ett remissvar till Trafikverket, om handlingsplanen vård och omsorg och vilka aktiviteter som ska prioriteras i länsövergripande samverkan och om Huddinge kommuns webbutbildning med målet att öka medvetenheten bland medarbetarna och förbättra stödet för personer som drabbas av missbruk och beroendeproblem.

none
25 mars 2024 Sammanfattning från styrelsen den 21 mars 2024

På årets första styrelsemöte fastställdes årsredovisningen för 2023. Styrelsen beslutade också att yttra sig över Landsbygds- och infrastrukturdepartementets remiss Trafikverkets Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.

none
22 januari 2024 Borgmästarmöte i Köpenhamn

Länets kommunstyrelseordförande och Storsthlms styrelses arbetsutskott gjorde en studieresa till Köpenhamn och Öresundsregionen för att ta del av deras erfarenheter kring samhällsplanering, digitalisering och trygghet.

none
14 december 2023 Storsthlms nyhetsbrev nr 7, 2023

I detta nummer kan du bland annat läsa om Storsthlms verksamhetsplan, Sundbybergs stads arbete med digital tvilling och att Energikontoret avvecklas vid årsskiftet.

none
13 december 2023 Sammanfattning från styrelsen den 7 december

På årets sista styrelsemöte behandlades verksamhetsplanen och budgeten för 2024 och samt ett förslag på en regional handlingsplan för klimatanpassning.

none
23 oktober 2023 Storsthlms nyhetsbrev nr 6, 2023

I detta nummer kan du bland annat läsa om samverkan med Region Stockholm inom god och nära vård och omsorg, en intervju med Anna Nergårdh, utredare och expert inom vårdens organisering och om bättre tillgänglighet för ungdomsmottagningarna.

none
10 oktober 2023 Hej Peter Vesterholm!

Ny verksamhetschef för regional samverkan hos oss på Storsthlm. Vad var det som lockade dig till oss?

Visa cookie-information