Artiklar

none
21 juni 2022 Viktigt att driva det långsiktiga arbetet

Inom Storsthlm ser vi tydligt vikten av att driva det långsiktiga arbetet även om olika kriser påverkar vår tillvaro. Vi fortsätter att lägga grunden för Storsthlms strategiska inriktning under nästa mandatperiod, delvis genom att göra förändringar i vår organisation och slå ihop de två enheterna för regional och välfärdsutveckling.

none
14 juni 2022 Sammanfattning från styrelsen den 9 juni

Styrelsen beslutade om programpriserna 2023 för gymnasieskolan samt prisuppräkning för Sfx-utbildningar. Bland övriga ärenden fanns en remiss, Regional masshanteringsplan för Stockholms län, som styrelsen beslutade yttra sig över och uppföljning av Storsthlms verksamhet och ekonomi, tertial 1, som styrelsen godkände.

none
8 juni 2022 Nu finns en samlingssida för goda kommunexempel

På möten och under våra seminarier ser vi ständigt exempel på hur kommunerna löst problem och skapat nya effektiva sätt att arbeta. Nu har vi samlat en rad exempel så att du kan ta del av dem.

none
5 maj 2022 "För att nå alla elever behövde vi vara där de befinner sig"

Hur möter man elever inom skolan på bästa vis? Den frågan ställde sig Norrtälje kommun som de senaste åren har arbetat för att närma sig en mer jämlik skola och en mer tillgänglig elevhälsa. Vi har pratat med Malin Hagström, samordnare av främjande insatser, ungas psykiska hälsa på Norrtälje kommun om deras initiativ Elevhälsa online.

none
5 maj 2022 Att skapa möten, energi och mervärden

I efterdyningarna av pandemin kan vi se många förändringar i hur vi möts och samverkar på arbetsplatser. Många av oss har längtat efter att få träffas fysiskt igen medan andra har helt ställt om och vill helst fortsätta mötas digitalt. Att få till både kvalitativa och effektiva möten blir såklart en viktig uppgift för oss alla, inte minst för Storsthlm där en av våra huvuduppgifter är att vara en mötesplats.

none
5 maj 2022 Storsthlms nyhetsbrev nr 2, 2022

I detta nummer kan du bland annat läsa om Norrtälje kommuns initiativ Elevhälsa online, lyssna på när Sundbybergs stad berättar om sitt arbete mot välfärdsbrott och så har årets gymnasierapport släppts.

none
4 maj 2022 "Vi tvekar inte att agera mot välfärdsbrott"

Titta på filmen när Birgitta Fahlgren Sylvén, tidigare förvaltningschef i Sundbyberg stad, berättar om Sundbyberg stads imponerande arbete med att upptäcka, utreda och vidta åtgärder mot bedrägerier inom hemtjänsten. Något som hon och Judit Skog, utvecklingsledare, berättade om på seminariet om välfärdsbrott som arrangerades den 22 april.

none
1 april 2022 Överenskommelsen om placerade barn och unga träder i kraft 1 april

Idag, den 1 april, börjar överenskommelsen om barn och unga som placeras utanför det egna hemmet att gälla! Alla Stockholms läns kommuner och Region Stockholms hälso-och sjukvårdsnämnd har beslutat att anta överenskommelsen.

none
14 mars 2022 En omvärld som förändras snabbt

De senaste veckorna visar tydligt hur snabbt förändringar kan ske i samhället. När coronarestriktionerna äntligen togs bort och vi kunde börja planera för en ny tid, står vi helt plötsligt inför ett förändrat läge i Europa. Vi är många som är oroliga över det som sker i Ukraina och vi kan bara hoppas på en så snabb och fredlig lösning som möjligt.

Visa cookie-information