Artiklar

none
4 november 2021 Så går vi vidare efter pandemin – Mötesplats Stockholmsregionen

Vilka bestående förändringar i välfärden kommer vi att se efter pandemin, var en av frågorna som diskuterades på Mötesplats Stockholm 28 oktober.

none
20 oktober 2021 Storsthlms nyhetsbrev nr 4, 2021

I detta nummer kan du bland annat läsa om vår nya förbundsdirektör Johan von Sydow, en ny huvudöverenskommelse om hälsa, vård och omsorg i Stockholms län och hur den akuta bostadsbristen kan lösas.

none
19 oktober 2021 Stockholmsregionen mest innovativa regionen i Europa

Stockholmsregionen har tagit förstaplatsen som Europas mest innovativa region i en mätning där EU-kommissionen vartannat år jämför 240 regioner i Europa. Vi har pratat med Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad och Anne Andersson, vd för Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel, om framgångsfaktorerna bakom förstaplaceringen.

none
18 oktober 2021 Sammanfattning från styrelsen 14 oktober

Styrelsen beslutade att rekommendera kommunerna att anta en Huvudöverenskommelse om samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län. De beslutade också att yttra sig över en remiss, Kollektivtrafikplan 2050, från Trafikförvaltningen på Region Stockholm.

none
11 oktober 2021 Full fart för nya förbundsdirektören

Några veckor in på nya jobbet har Johan von Sydow hunnit träffa både kommundirektörer, kommunstyrelseordförande, styrelsens arbetsutskott, medarbetare och många andra. Han är i full gång med att lära känna verksamheten och tillsammans med medlemmar och medarbetare mejsla ut hur organisationen ska utvecklas.

none
22 juni 2021 Storsthlms nyhetsbrev nr 3, 2021

I detta nummer kan du bland annat läsa om vår blivande förbundsdirektör Johan von Sydow, en ny överenskommelse för placerade barn och ungas rätt till hälso-, sjuk- och tandvård, dialog kring gymnasieregionens utveckling och mycket mer.

none
10 juni 2021 Sammanfattning från styrelsen 10 juni

Styrelsen beslutade om bland annat om programpriser 2022 för gymnasieskolan och att rekommendera kommunerna anta två överenskommelser; en som handlar om vård av barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet och en som handlar om samarbete kring energi- och klimatrådgivning.

none
9 juni 2021 Välkommen till vår nya webbplats

Nu har vi uppgraderat Storsthlms webbplats så att den är mer tillgänglig och har bättre överskådlighet.

none
12 maj 2021 Johan von Sydow ny förbundsdirektör för Storsthlm

Johan von Sydow, idag länsöverdirektör i Stockholm, blir ny förbundsdirektör för kommunernas samverkansorganisation Storsthlm från och med den 1 september.

Visa cookie-information