Digitaliseringens goda effekter inom samhällsbyggnadsområdet

Nyhet/press / 1 november 2021

25630827 Nya Bostader Vid Enskedevagen Postiljonsvagen I Stockholm

Artificiell intelligens och nya digitala verktyg kommer i framtiden att ge oss nya möjligheter i stadsbyggnadsprocessen. Redan i dag kan vi exempelvis bedöma risker för översvämning, samt mäta dagsljus och buller, vilket är ett av många exempel på hur digitala verktyg leder oss fram till ökad effektivitet och kvalitet.

Det berättade Fredrik Drotte, ÅWL Arkitekter, på seminariet om digitaliseringens goda effekter på samhällsbyggnadsområdet den 21 oktober. Samhällsbyggnad som begrepp spänner över flera områden, från stora byggnadsprojekt och transportlösningar till processer som utvecklar vårt samhälle. Det är en process som berör flera roller och ansvarsområden och som ständigt ökar i komplexitet. Digitala verktyg och samarbete mellan kommunerna kommer att bli en förutsättning i arbetet framåt.

Nytt arbetssätt driver processen framåt

Haninge, Stockholm och Värmdö visar på en stark initiativkraft att utveckla nya metoder och verktyg för att förbättra processer, och att arbeta systematiskt med planering och uppföljning.

Haninge kommun utgår exempelvis från nyttokalkyler för att värdera olika satsningar  digitalisering. Stockholm arbetar på ett iterativt och metodiskt sätt med bygglovsprocessen, vilket har lett till kraftigt ökad kundnöjdhet. Värmdö har med målinriktade satsningar tagit de digitaliserade detaljplanerna framåt.

Finansiering av digitalisering

Kostnaden att digitalisera återbetalar sig ofta i andra änden av processen, men det är inte helt säkert hur det kommer kommunorganisationen till gagn. Nyttorna uppstår i många fall på andra ställen, hos medborgare, näringsliv eller i andra delar av samhället.

Tyresös ekonomidirektör Torstein Tysklind betonade  seminariet att det därför ligger en pedagogisk utmaning i att förklara och förstå hur olika satsningar inom digitalisering skapar värden.

Amanda Horwitz, samhällsbyggnadschef i Sollentuna, väckte frågan om i vilken omfattning vi kan låta exploatering bära kostnaderna för digitaliseringen. Exploatering är en begränsad del av samhällsbyggnadsområdet och kan därför inte vara den huvudsakliga källan till finansiering.

”Kör, bara kör!” 

I de gemensamma paneldiskussionerna framträdde framgångsfaktorn ”kör, bara kör!” och att de kommuner som vågar köra på och driva processen kommer långt. Johanna Karlsson, chef för geografisk information i Haninge, tipsar om att tänka stort och börja litet för att på så sätt minska tröskeln.

Seminarieserie om positiva digitala effekter

Seminariet är det fjärde i sitt slag om hur digitalisering kan göra skillnad. Syftet med seminarieserien är att ge en snabb överblick kring vad som händer på området i våra kommuner för att främja kunskapsutbyte, nätverkande och delande av goda exempel på digitaliseringsprojekt.

Storsthlm har uppdraget att belysa digitaliseringens ekonomiska effekter och de återkommande seminarierna är en del i det arbetet. Kommande seminarium den 3 december kommer att lyfta digitaliseringens goda effekter inom social välfärd och hälsa.

Digitaliseringens goda effekter inom socialtjänsten, 3 december klockan 9.00–12.00

Fortsatt nätverkande kring digitalisering

Storsthlm ser digitalisering som en förutsättning för flera nyckelområden inom samhällets utveckling. Vi träffas regelbundet inom de strategiska nätverken för digitalisering och för samhällsbyggnad.

Visa cookie-information