Sammanfattning från styrelsen 14 september

Styrelse / 18 september 2023

Den 14 september hölls ett extra styrelsemöte. Här följer en sammanfattning:

Gymnasieprislistan räknas upp med 3,4 procent 

De 26 kommunerna i Stockholms län har, genom samverkansorganisationen Storsthlm, tagit fram en gemensam prislista för vad gymnasieprogrammen i länet får kosta. Prislistan används för att reglera ersättningen till fristående huvudmän och mellan kommuner för att skapa likvärdiga villkor för eleverna oavsett vilken skola eller kommun de väljer att studera i. Varje år föreslår Storsthlms styrelse en uppräkning av prislistan, vilken sedan fastställs av respektive kommun. Styrelsen beslutade rekommendera kommunerna en uppräkning av programpriserna med 3,4 procent.  Kommunerna ska ha tagit ställning till förslaget senast den 15 december 2023.  

Prisuppräkningen för Sfx-utbildning, svenska för yrkesutbildade, följer av styrelsens beslut om uppräkning av gymnasieprislistan, och blir alltså densamma, det vill säga 3,4 procent. 

Översyn av prismodell för gymnasieprislistan 

Under vårens beredning inför beslutet om gymnasieprislistan har frågan om behovet av översyn av prislistan och dess konstruktion aktualiserats. Dialog har bland annat förts i den strategigrupp av kommundirektörer som utsetts särskilt att följa arbetet med den gemensamma gymnasieregionen.  

Det ansågs angeläget att en översyn genomförs där den nuvarande modellen ses över och att ett förslag till reviderad modell arbetas fram. Storsthlms kansli fick därför i uppdrag att se över den nuvarande modellen och föreslå en reviderad modell för styrelsen senast i juni 2024. 

Läs om alla ärenden och protokollet i sen helhet 

Kategorier: Storsthlm, Styrelse

Relaterade artiklar

Visa cookie-information