Gymnasieprislistan räknas upp med 3,4 procent

Rekommendation / 15 september 2023

De 26 kommunerna i Stockholms län har, genom samverkansorganisationen Storsthlm, tagit fram en gemensam prislista för vad gymnasieprogrammen i länet får kosta. Prislistan används för att reglera ersättningen till fristående huvudmän och mellan kommuner för att skapa likvärdiga villkor för eleverna oavsett vilken skola eller kommun de väljer att studera i. Varje år föreslår Storsthlms styrelse en uppräkning av prislistan, vilken sedan fastställs av respektive kommun. För år 2024 rekommenderas uppräkningen av programpriserna att bli 3,4 procent.

Den gemensamma gymnasieregionen, som omfattar alla kommunerna i Stockholms län samt Håbo kommun, har funnits i 21 år. Samverkansavtalet gör det möjligt för alla elever att söka och antas på lika villkor till samtliga gymnasieskolor i regionen. I år antogs 27 637 ungdomar antagna till ett nationellt program vid gymnasieskolorna i regionen. Av dessa är 80 procent antagna till högskoleförberedande program och 20 procent till yrkesprogram.

-Samarbetet inom den gemensamma gymnasieregionen är viktigt. För eleverna innebär det är unik möjlighet att söka gymnasium fritt i hela länet, oavsett var de bor. Och för kommunerna möjliggör det en mer effektiv planering. Nu höjer vi den gemensamma gymnasieprislistan mer än tidigare år för att säkra en hög kvalitet på undervisningen, säger Mats Gerdau (M), förbundsordförande för Storsthlm och kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

-Inte minst är samarbetet viktigt ur kompetensförsörjningssynpunkt. Genom samarbetet kan kommunerna gemensamt tillhandahålla både högskoleförberedande program och yrkesprogram och på ett bättre sätt möta arbetsmarknadens behov, säger Peter Schilling (S), andra vice ordförande i Storsthlm och kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

Läs mer om gymnasieskolans programpriser

Visa cookie-information