Seminarieserie om digitaliseringens goda effekter

Nyhet/press / 16 december 2021

20211203 115910

Catrin Ditz och Nina Hammargren.

Digitalisering är en förutsättning för många nyckelområden inom välfärdens utveckling. Just de ekonomiska effekterna kan vara svåra att fånga upp, men är samtidigt det som både politik och ledning eftersöker. Storsthlm har därför uppdraget att belysa digitaliseringens ekonomiska effekter och som en del i arbetet har vi genomfört fem seminarier på temat.

Bakom detta står en aktiv arbetsgrupp med representanter från ekonomichefsnätverket och digitaliseringsnätverket. Processledarna Catrin Ditz och Nina Hammargren har varit drivande i arbetet. Syftet med seminarieserien har varit att ge en snabb överblick kring vad som händer på digitaliseringsområdet i länet för att främja kunskapsutbyte, nätverkande och delande av goda exempel på digitaliseringsprojekt.

Totalt har seminarieserien samlat cirka 300 deltagare från alla kommunerna i Stockholms län. Deltagarna har både lyssnat och aktivt medverkat med presentationer av goda exempel och aktuella projekt. De samlade utvärderingarna visade ett snittbetyg på 8,4/10. Nu pågår även planering för fullt för kommande seminarier under våren 2022.

Personalbild Catrin Ditz
Catrin Ditz

Processledare

Personalbild Nina Hammargren
Nina Hammargren

Processledare

Visa cookie-information